Browsing 3. Materiale didactice by Issue Date

Browsing 3. Materiale didactice by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Solcan, Alexandru (2012)
  Acest curs urmăreşte iniţierea studenţilor în instrumentarul conceptual si problematica analizei si evaluării mecanismelor sociale care fundamentează opţiunile populaţiei pentru anumite teme, idei sau proiecte politice si ...
 • Unknown author (CEP USM, 2016)
  Ediţia de faţă a fost elaborată de cadrele ştiinţifico-didactice –participanţi ai proiectilui FP7 (IRSES) EU-PREACC din perioada 2013-2017, ceade implementare a proiectului în cadrul Facultăţii Relaţii Internaţionale, ...
 • Gorincioi, Iulia (CEP USM, 2017)
  Istoria ideilor politice este disciplina teoretico-istorică fundamentală,obligatorie în pregătirea tinerilor speciali şti şi joacă un rolde importanţă majoră în calitate de condiţie necesară dedezvoltare a ...
 • Iațco, Mariana (CEP USM, 2017)
  Ghidul metodic la disciplina Politici publice are ca finalitate prezentarea unui conținut de ansamblu coerent, de metode de învățare și evaluare privind atingerea obiectivelor determinate și reflectă, în ultimă ...
 • Ejova, Cristina (CEP USM, 2017)
  Suportul de curs include o analiză teoretico-metodologică şi istoriografică a terorismului, sistematizarea tipurilor sale şi studiul esenţei, ideologiei şi psihologiei terorismului. De asemenea, este cercetat factorul ...
 • Moșneaga, Valeriu (2017)
  OIM este fidelă principiului că migrația legală ce respectă demnitatea umană aduce benificii migranților și societății.În calitate de organizație interguvernamentală, OIM colaborează cu partnerii săi pe plan mondial după ...
 • Ejov, Alexandr; Ejova, Cristina (CEP USM, 2018)
  Suportul de curs include o analiză teoretico-metodologică şi istoriografică a imaginii statului și sistematizarea tehnologiilor de formare și poziționare a imaginii politice a statului și liderului pe arena internațională. ...
 • Putină, Natalia (CEP USM, 2018)
  Cursul de Conflictologie face parte din pachetul de discipline fundamentale ale programului de studii superioare de licență, Ciclul I, domeniul general de studii Științe Politice, specialitea Politologie, din cadrul ...
 • Rotaru, Veronica (CEP USM, 2018)
  Suportul de curs Teoria negocierilor diplomatice reprezintă un studiu cu caracter teoretic, metodologic și aplicativ, menit să completeze cunoştinţele studenţilor cu abordări conceptuale şi exemple practice privind ...
 • Cebotari, Svetlana; Căldare, Gheorghe (CEP USM, 2018)
  Cursul Politica externă a Republicii Moldova este destinat studenților Ciclului I, anul II de studii, specialitatea Relații Internaționale. Scopul cursului rezidă în formarea la studenți a viziunilr privind vectorii ...
 • Colațchi, Angela (CEP USM, 2018)
  Prezentarea disciplinei. „Ideologii și doctrine politice” este o disciplină care studiază metodologia, formele şi metodele de analiză și evaluare a doctrinelor şi ideologiilor politice, dinamica evoluţiei lor începând cu ...
 • Турко, Tatiana (CEP USM, 2018)
  Сравнительная политика представляет собой научную дисциплину, в центре внимания которой находится изучение политических институтов и их функционирования в различных условиях. В ходе освоения предмета изучаются теоретические ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account