MEDIEREA ŞI NEGOCIEREA ÎN ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ: SUPORT DE CURS

Show simple item record

dc.contributor.author Zubco, Angela
dc.date.accessioned 2018-01-25T10:53:47Z
dc.date.available 2018-01-25T10:53:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation ZUBCO, A. Medierea şi negocierea în activitatea administrativă : Suport de curs. Ch. : CEP USM, 2017. 138 p. ISBN 978 - 9975 - 71 - 961 - 2. en
dc.identifier.isbn ZUBCO, A. Medierea şi negocierea în activitatea administrativă : Suport de curs. Ch. : CEP USM, 2017. 138 p. ISBN 978 - 9975 - 71 - 961 - 2.
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1617
dc.description.abstract Suportul de curs la disciplina Medierea şi negocierea în activitatea administrativă, reprezintă un material metodico-didactic necesar procesului de studiu axat pe formarea competenţelor profesionale necesare în desfăşurarea activităţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a asociaţiilor obşteşti. en
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject activitatea administrativă en
dc.subject contract de mediere en
dc.subject convenţie de mediere en
dc.subject conflict en
dc.subject furnizor de f ormare en
dc.subject mediator en
dc.subject mediator european en
dc.subject soluţionarea conflictelor en
dc.subject proces de negociere en
dc.title MEDIEREA ŞI NEGOCIEREA ÎN ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ: SUPORT DE CURS en
dc.type Book en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account