Browsing Facultatea de Ştiinţe Economice by Issue Date

Browsing Facultatea de Ştiinţe Economice by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bârdan, Veaceslav (National Institute for Economic Research, 2009)
  In this article it is analsyed the influence of terrestiral transport upon environment.There are elucidated as pollution ways, main toxic substances and other negative effects, as their influence upon lithospher, aquatic ...
 • Ulian, Galina; Caprian, Iulia (National Institute for Economic Research, 2013)
  Economia tenebră este ”umbra” economiei reale cu proprietăţi elastice: poate fi mare, mică (dar nu zero) în dependenţă de specificul ţării, a guvernanţilor, de politicile economice, juridice. De regulă, ...
 • Șestacovscaia, Angela; Ulian, Galina; Şușu-Ţurcan, Aurelia (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, 2013)
  Wine-making in the Republic of Moldova is an industrial sector with high growth potential. But in recent years the sector has undergone drastic changes. In order to harness the poten tial of the wine-making ...
 • Maximilian, Silvestru; Ulian, Galina; Caprian, Iulia; Filip, Daniela; Caprian, Iurie (CEP USM, 2014)
  Vorbind despre Soft Power, este necesară interpretarea acesteia. Ideea de existenţă a SP aparţine americanului J.Nye. SP este o forţă nemăsurabilă. Lipsa SP şi prezenţa SP în artea de Apus a Germaniei au contribuit la ...
 • Maximilian, Silvestru; Dolgopol, Angela (CEP USM, 2014)
  În perioada contemporană problema consumului s-a agravat. Tranziţia la economia de piaţă a fost însoţită de procesul de privatizareşi de reducerea nivelului de viaţă al consumatorilor. utorii aplică metodele cantitative ...
 • Cojocaru, Maria; Hromei, Anca - Simona (CEP USM, 2014)
  Operaţiunile de fuziune sunt o modalitate de reorganizare deosebit de populară şi răspândit ă la nivel internaţional. Beneficiile oferite de acestea reprezintă însă o problemă controversat ă, fiind dificilă formularea unor ...
 • Caprian, Iulia; Djugostran, Anastasia (CEP USM, 2014)
  Controlul fiscal este o politică economică prin care guvernul intenţionează să evite deficitul de cheltuieli [5, p.89]. Pentru a exercita controlul fiscal, guvernul nu cheltuie mai mult decât poate să acumuleze în aceeaşi ...
 • Cojocaru, Maria; Rotaru, Lilia (CEP USM, 2014)
  Scopul de bază al administrării fiscale este colectarea sumei corecte a impozitelor datorate bugetului public cu minimum de cheltuieli atât pentru administraţie, cât şi pentru contribuabili. Organizarea corectă a administrării ...
 • Rotaru, Lilia; Cojocaru, Maria (CEP USM, 2014)
  Un aspect important al activităţii unui stat este activitatea de export-import, care este şi un generator de venituri bugetare fiscale. Pornind de la această premisă, principalul obiectiv urmărit prin studiul nostru a ...
 • Doga - Mîrzac, Mariana (CEP USM, 2014)
  Leasingul financiar este o adevărată oportunitate de finanţareşi una dintre cele mai bune opţiuni pentru întreprinderile care vor să-şi dezvolte afacerea şi săşi eficientizeze activitatea prin reducerea costurilor. Mai cu ...
 • Онофрей, А.З.; Муска, Сн.Ф. (CEP USM, 2014)
  Развитие сектора малого и среднего предпринимательства является в настоящее время одним из приоритетных направлений рыночной экономики АТО Гагаузия. Однако полноценное функционирование этого сектора требует устранения ...
 • Aculai, Elena; Veverița, Valentina; Vinogradova, Natalia (CEP USM, 2014)
  În articol sunt examinate principiile de bază ale abordării, elaborate de autori, faţă de evaluarea mediului de afaceri, cu accent pe principalii factori care determină schimbarea acestuia. Succint sunt examinate rezultatele ...
 • Bulat, Veronica (CEP USM, 2014)
  În articol sunt analizate componentele-cheie şi dimensiunile pieţei produselor stomatologice, este prezentată segmentarea pieţei europene de echipamente, ateriale consumabile şi produse destinate igienei orale în diferite ...
 • Postică, Maia (CEP USM, 2014)
  Când pe fundalul obţinerii autonomiei şi liberalizării economiei reale au loc schimbări tehnologice, politice şi economice, problemele ce ţin de muncă, relaţiile de muncă, contractele colective de muncă, distribuirea ...
 • Каприян, Юлия (CEP USM, 2014)
  Controlul financiar are ca scop cercetarea complexă a activităţii organizaţiilor şi unităţilor lor structurale, inclusiv: eficienţa economicăşi legalitatea operaţiunilor economice desfăşurate, veridicitatea informaţiilor ...
 • Terzi, Dmitri (CEP USM, 2014)
  The article considers the main stages of forecasting by neural networks, opportunities and benefits of their use for prediction of time series with a visible fractality. In the examples predictability is determined ...
 • Ulian, Galina; Caprian, Iulia; Maximilian, Silvestru; Caprian, Iurie (CEP USM, 2014)
  Orice economie poate realiza o dezvoltare sustenabilă numai în cazul dacă ceastaeconomia) se bazează pe cunoştinţe. Competitivitatea cunoştinţelor poate fi cuantificată doar princompetitivitatea economiilor. Prezenţa unui ...
 • Mironov, Svetlana (CEP USM, 2014)
  Procesul de management în afacerile mici şi mijlocii constă în acţiunile, prin care se determină obiectivele, resursele şi procesele de muncă necesare realizării lor, prin care se integrează şi controlează munca personalului, ...
 • Covalschi, Tatiana (CEP USM, 2014)
  The public budget is a basic category of public finance, as a tool at the service of government to rule the economy and society. The budget planning can be seen as a political process of designing the procedures for procuring ...
 • Covalschi, Tatiana (CEP USM, 2014)
  Finanţele publice ale Uniunii Europene au jucat un rol central, care însă rareori a fost conştientizat ca atare, în sprijinirea consolidării pieţei, în construcţia legislativă şi nstituţională şi în implementarea politicilor ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account