NOI ABORDĂRI REFERITOARE LA APLICAREA RĂSPUNDERII PENTRU INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.236 ŞI 237 CP RM

Show simple item record

dc.contributor.author Stati, Vitalie
dc.contributor.author Manea, Vladislav
dc.date.accessioned 2017-10-30T08:55:17Z
dc.date.available 2017-10-30T08:55:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation STATI, Vitalie, MANEA, Vladislav. Noi abordări referitoare la aplicarea răspunderii pentru infracţiunile prevăzute la art.236 şi 237 CP RM. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria ştiinţe sociale: Sociologie. Asistenţî Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică, 2013, nr. 3(63), pp.188-196. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-63-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1540
dc.description.abstract În cadrul prezentului articol, obiectul de investigaţie îl constituie infracţiunile prevăzute la art.236 şi 237 CP RM. Prin prisma ultimelor amendamente operate în aceste articole, este efectuată analiza tehnico-legislativă şi juridico-penală a respectivelor infracţiuni. Un interes deosebit comportă concluziile privind obiectul material, produsul şi victima în cazul infracţiunilor prevăzute la art.236 şi 237 CP RM. De asemenea, merită atenţie reflecţiile asupra momentului de consumare şi etapele activităţii infracţionale în ipoteza infracţiunilor în cauză. Nu în ultimul rând, ies în evidenţă criteriile de delimitare a infracţiunilor prevăzute la art.236 şi 237 CP RM în raport cu faptele adiacente, în special în raport cu infracţiunile specificate la art.190 şi 196 CP RM. en
dc.description.abstract In the present article , the subject of investigation is the offences referred to at art.236 and 237 PC RM. In the view of recent amendments made in these articles is performed the technical-legislative and the legal-penal analysis of the respective offences. Of particular interest are the findings with regard to the conclusions on the material object , output and victim of the offenses referred to in art.236 and 237 PC RM . Also it is worth to pay attention to the reflections on the consumption moment and the phases of criminal activity with regard to the offences in question. Finally , of great i nterest are the delimitation criteria of the offences referred to in art.236 and 237 PC RM in relation to adjacent acts , especially in relation to the offences specified in art.190 and 196 PC RM .
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject fabricare en
dc.subject punere în circulaţie en
dc.subject contrafacere en
dc.subject alterare en
dc.subject semne băneşti en
dc.subject titluri de valoare en
dc.subject carduri en
dc.subject instrumente de plată en
dc.subject putting into circulation en
dc.subject counterfeit en
dc.subject signs cash en
dc.subject marketable securities en
dc.subject payment instruments en
dc.title NOI ABORDĂRI REFERITOARE LA APLICAREA RĂSPUNDERII PENTRU INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.236 ŞI 237 CP RM en
dc.title.alternative NEW APPROACHES TO THE APPLICATION OF LIABILITY FOR THE OFFENSES UNDER ART.236 AND 237 PC RM en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account