Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială

Facultatea de Sociologie si Asistenţă Socială

Recent Submissions

 • Moraru, Victor; Cheianu-Andrei, Diana; Deleu, Ecaterina (Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, 2017)
  Articolul vizează fenomenul copiilor migranților moldoveni în Italia. Pentru a evidenția caracteristicile esențiale ale procesului de adaptare socială, este necesar să se efectueze cercetări extinse. În acest ...
 • Bulgaru, Oleg (CEP USM, 2013)
  În articol este analizată activitatea de management al proiectelor Tempus. Sunt descrise acţiunile coordonatorului local de proiect şi ale asistentului(ţilor) acestuia în vederea implementării cu succes a proiectelor. La ...
 • Milicenco, Stela (CEP USM, 2013)
  În articol procesul de supervizare este analizat în contextul societăţii contemporane. Este prezentat istoricul evoluţiei activităţii de supervizare, tipologia şi funcţiile supervizării profesionale. Un accent deosebit ...
 • Coroban, Cristina (CEP USM, 2013)
  Familia reprezintă un refugiu şi un mijloc de suport pentru membrii săi atunci când sunt provocaţi să răspundă intervenţiilor agresive, să facă faţă problemelor şi stării de nesiguranţă generate de tranziţie. Relaţiile ...
 • Bulgaru, Maria (CEP USM, 2013)
  Articolul este focusat pe caracterizarea principalelor obligaţiuni şi responsabilităţi ale asistentului social, prevăzute de deontologia asistenţei sociale. Autorul menţionează că astăzi fiecare profesie îşi are o deontologie ...
 • Bulgaru, Maria; Bulgaru, Oleg (CEP USM, 2017)
  Interesul sporit pentru studiul valorilor este determinat în societatea contemporană de mai mulţi factori, un rol important aparţinând schimbărilor semnificative produse în normele sociale şi extinderii proceselor de ...
 • Salcuţan, Liliana (CEP USM, 2016)
  În acest articol sunt prezentate rezultatele parţiale ale unui studiu ce-şi propune să stabilească coraportul dintre modul de viaţăşi minimul de existenţă al persoanelor vârstnice din R. Moldova. Ne-am propus să identificăm ...
 • Miron, Angela (CEP USM, 2016)
  Problematica drogurilor este şi va fi în permanenţă una dintre temele dominante ale vieţii sociopolitice nu doar din Republica Moldova, ci şi din întreaga lume, în dificila încercare de a găsi răspunsuri la ...
 • Onofrei, Aliona (CEP USM, 2016)
  În articol sunt analizate datele studiului Opinia tinerilor din Republica Moldova privitor la violenţa domestică desfăşurat în perioada 1-15 martie 2015, pe un eşantion de 120 de studenţi ai ...
 • Milicenco, Stela (CEP USM, 2016)
  Supervizarea în domeniul asistenţei sociale este o activitate relativ nouă în Republica Moldova, care reprezintă oferirea suportului profesional personalului în scopul sporirii abilităţilor de lucru cu beneficiarii, ...
 • Bulgaru, Maria; Bulgaru, Oleg (CEP USM, )
  În articol sunt analizate unele măsuri de politici familiale cu consecințe asupra deciziei cuplurilor de a naşte copii, ce ţin în special de beneficiile părinteşti în primii ani de viaţă ai copilului (concediul de maternitate, ...
 • Oceretnîi, Anastasia (CEP USM, 2016)
  În acest articol este luată în vizor o nouă paradigmă de cercetare a fenomenelor social e, care pune accentul pe abordarea participativă: actorii sociali studiaţi devin membri ai echipelor de cercetare, favorizând cunoaşterea ...
 • Bulgaru, Maria; Bulgaru, Oleg (CEP USM, 2016)
  În articolul de faţă sunt reflectate câteva aspecte ce ţin de implementarea politicilor familiale în Republica Moldova şi de necesitatea introducerii unui şir de schimbări care ar influenţa pozitiv comportamentul ...
 • Bulgaru, Oleg (CEP USM, 2013)
  În articol este analizată activitatea de management al proiectelor Tempus. Sunt descrise acţiunile coordonatorului local de proiect şi ale asistentului(ţilor) acestuia în vederea implementării cu succes a proiectelor. La ...
 • Onofrei, Aliona (CEP USM, 2013)
  The author makes a critical analysis of the current sistem of social services, characterized by inadequate development, centering on intervention in difficult situations rather on prevention etc. The author analyzes ...
 • Milicenco, Stela (CEP USM, 2013)
  In articol procesul de supervizare este analizat în contextul societăţii contemporane. Este prezentat istoricul evoluţiei activităţii de supervizare, tipologia şi funcţiile supervizării profesionale. Un accent deosebit ...
 • Coroban, Cristina (CEP USM, 2013)
  Familia reprezintă un refugiu şi un mijloc de suport pentru membrii săi atunci când sunt provocaţi să răspundă intervenţiilor agresive, să facă faţă problemelor şi stării de nesiguranţă generate de tranziţie. Relaţiile ...
 • Bulgaru, Maria (CEP USM, 2013)
  Articolul este focusat pe caracterizarea principalelor obligaţiuni şi responsabilităţi ale asistentului social, prevăzute de deontologia asistenţei sociale. Autorul menţionează că astăzi fiecare profesie îşi are o deontologie ...
 • Abu Ahmad, Redan (CEP USM, 2015)
  This article presents an extremely important problem for affirmation and welfare of Arab women in Israel. The author presents the situation on Israel labor market and the conditions that favor the perpetuation of ...
 • Oceretnîi, Anastasia (CEP USM, 2015)
  Una dintre sursele de date ale cercetătorilor calitativişti este transcriptul, care este puţin teoretizat în literatura de specialitate. Informaţiile conţinute în transcript influenţează analizele ulterioare, astfel că ...

View more