PARADIGMA COGNITIVĂ ÎN LINGVISTICĂ: ISTORICUL, PROBLEMATICA ŞI PERSPECTIVELE

Show simple item record

dc.contributor.author Gheorghiţă, Elena
dc.date.accessioned 2017-10-25T12:29:13Z
dc.date.available 2017-10-25T12:29:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation GHEORGHIŢĂ, Elena. Paradigma cognitivă în lingvistică: istoricul, problematica şi perspectivele.În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe umanistice. Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 4(64), pp. 186-194. ISSN 1811-2668. en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-4-64-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1486
dc.description.abstract Prezentul articol este unul de sinteză, în el fiind abordată paradigma cognitivă în lingvistică, în acelaşi rând locul şi rolul lingvisticii cognitive în sistemul altor discipline lingvistice şi non-lingvistice. Se trasează originile cognitivismului în lingvistică, direcţiile actuale de cercetare, principiile şi tehnicile de bază ale disciplinei respective. Se discută problematica şi eventualele perspective ale studiilor cognitive ale limbii. en
dc.description.abstract This is a synthesis article. The main topic touched upon is the cognitive paradigm in linguistics, the place and role of cognitive linguistics in the system of other linguistic and non -linguistic disciplines. Origins of cognitivism in linguistics are traced and current research areas, principles and techniques are discussed. We also expose the challenges and eventual perspectives of the cognitive study of language.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject lingvistică cognitivă en
dc.subject cogniţie en
dc.subject cognitive linguistics en
dc.subject cognition en
dc.title PARADIGMA COGNITIVĂ ÎN LINGVISTICĂ: ISTORICUL, PROBLEMATICA ŞI PERSPECTIVELE en
dc.title.alternative THE COGNITIVE PARADIGM IN LINGUISTI CS: HISTORY, CHALLENGES AND PERSPECTIVES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account