СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УВЛЕЧЕННЫХ РАБОТОЙ ПЕДАГОГОВ

Show simple item record

dc.contributor.author Бурага, Наталья
dc.date.accessioned 2017-10-25T12:23:51Z
dc.date.available 2017-10-25T12:23:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation БУРАГА, Н. Cмысложизненные ориентации увлеченных работой педагогов. In : Psihologie , revista științifico-practică. 2016, nr. 1-2, pp. 35-42. ISSN 1857-2502 en
dc.identifier.issn 1857-2502
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1479
dc.description.abstract В данной статье рассматривается проблема смысложизненных ориен - таций педагогов в контексте деятельности субъекта. Целью данной работы является изучение смысложизненных ориентаций педагогов с разным уровнем увлеченности работой. В исследовании приняли участие 214 учителей школ и лицеев г. Кишиневa. Результаты исследования выявили наличие взаимосвязи между смысложизненными ориентациями и увлеченностью работой, а так - же значимые различия по уровню осмысленности жизни педагогов увлеченных и не увлеченных работой. en
dc.description.abstract In articolul de faţă este prezentată problema orientării sensului vieţii pedagogilor în contextul activităţii subiectului. Scopul lucrării constă în studierea orientărilor sensului vieţii pedagogilor cu diferit nivel al pasiunii profesionale. La cercetare au participat 214 profesori din şcoli şi licee ale or. Chişinău. Rezultatele cercetării au demonstrat existenţa interdependenţei dintre orientările sensului vieţii şi pasiunii profesionale, dar şi diferenţe semniicative statistic asupra nivelului de conştientizare a sensului vieţii din partea pedagogilor cu un nivel înalt al pasiunii profesionale comparativ cu pedagogii cu un nivel scăzut al pasiunii profesionale.
dc.language.iso ru en
dc.subject осмысленность жизни en
dc.subject педагоги en
dc.subject conştientizarea sensului vieţii en
dc.subject pasiune profesională en
dc.subject profesori en
dc.subject motivaţie en
dc.subject work passion en
dc.subject teachers en
dc.title СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ УВЛЕЧЕННЫХ РАБОТОЙ ПЕДАГОГОВ en
dc.title.alternative ORIENTAREA SENSULUI VIEŢII LA PEDAGOGII PASIONAŢI PROFESIONAL en
dc.title.alternative LIFE MEANING ORIENTATIONS OF PASSIONATE TEACHERS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account