INFLUENŢA SUBSTANŢELOR COORDINATIVE METALOORGANICE ASUPRA VIABILITĂŢII POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM

Show simple item record

dc.contributor.author Toderaș, Ion
dc.contributor.author Gulea, Aurelian
dc.contributor.author Roșcov, Elena
dc.contributor.author Garbuz, Olga
dc.date.accessioned 2017-10-25T12:01:03Z
dc.date.available 2017-10-25T12:01:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation TODERAȘ, Ion et al. Influenţa substanţelor coordinative metaloorganice asupra viabilităţii populaţiei de paramecium caudatum. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii Numărul. 2016, nr. 3(330), pp. 198-115. ISSN 1857-064X en
dc.identifier.issn 1857-064X
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1467
dc.description.abstract In lucrare sunt prezentate rezultatele cercetării reacției culturii de laborator Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838 la acțiunea compușilor CMG-42 şi CMG-33 în diferite concentrații 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L. A fost studiată sensibilitatea culturii de laborator P. caudatum la acţiunea substantelor coordinative și posibilitatea de adaptare a cesteia la diferite concentrații. Toxicitatea a fost evaluată prin testarea parametrilor reproductivi și compararea lor cu martorul. A fost calculată dinamica, statistic semnificativă, dintre procesul de adaptabilitate și toxicitatea ciliatelor Paramecium caudatum la diferite concentraţii. În final, au fost determinate concentraţiile optime ale unor substanţe şi ale celor care au o influență toxică asupra viabilității organismelor unicelulare en
dc.language.iso ro en
dc.publisher Academia de Știinițe a Moldovei en
dc.subject Paramecium caudatum en
dc.subject compuşi coordinativi en
dc.subject reproducere en
dc.subject productivitate secundară en
dc.subject efectiv numeric en
dc.subject inhibiție en
dc.title INFLUENŢA SUBSTANŢELOR COORDINATIVE METALOORGANICE ASUPRA VIABILITĂŢII POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context