UNELE PRECIZĂRI CU REFERIRE LA STATUTUL INSTITUŢIILOR MONASTICE DIN SPAŢIUL PRUTO - NISTREAN ÎN SECOLELE XIX - XX

Show simple item record

dc.contributor.author Moşneguţu, Ioan
dc.date.accessioned 2017-10-25T11:18:18Z
dc.date.available 2017-10-25T11:18:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation MOŞNEGUŢU, Ioan. Unele precizări cu referire la statutul instituţiilor monastice din spaţiul pruto-nistrean în secolele XIX-XX. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe umanistice. Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 4(64), pp. 39-44.ISSN 1811-2668. en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-4-64-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1448
dc.description.abstract În acest articol ne-am propus să analizăm statutul şi evoluţia monahismului ortodox din spaţiul pruto-nistrean în secolele XIX–XX, un accent deosebit fiind pus pe evoluţia lui în perioada ţaristă şi în cea sovietică. Aceasta s-a făcut intenţionat, pentru avea posibilitatea de a compara situaţia acestui segment din viaţa spirituală în segmentul geografic nominalizat. en
dc.description.abstract In the following article we intend to go over the status under which the Orthodox monasticism evaluated in the Prut-Dniester in the XIX– XX, a special emphasis during the Tsarist and Soviet regimes. This was not a coincidence, but to have a situation comparable to that segment of the spiritu al life of the nominated geographic region .
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject mănăstiri en
dc.subject schituri en
dc.subject Basarabia en
dc.subject monasteries en
dc.subject hermitages en
dc.subject Bessarabia en
dc.title UNELE PRECIZĂRI CU REFERIRE LA STATUTUL INSTITUŢIILOR MONASTICE DIN SPAŢIUL PRUTO - NISTREAN ÎN SECOLELE XIX - XX en
dc.title.alternative SOME CONSIDERATION CONCERNING THE STATUS OF THE MONASTIC INSTITUTIONS IN THE PRUT - DNIESTER XIX - XX CENTURIES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account