RĂPIREA UNEI PERSOANE SĂVÂRŞITĂ PRIN PARTICIPAŢIE

Show simple item record

dc.contributor.author Gurev, Dorina
dc.date.accessioned 2017-10-25T11:12:44Z
dc.date.available 2017-10-25T11:12:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation COJANU, Gianina. Principiul generalităţii dreptului versus previzibilitatea legii penale: cazul art.343 CP RM şi al art.163 CP al României.În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 8(68), pp. 115-120. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-68-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1447
dc.description.abstract Necesitatea studierii problemelor de calificare a infracţiunii de răpire a unei persoane, săvârşită prin participaţie, se impune prin faptul că infracţiunea de răpire a unei persoane este una etapizată. Astfel, apar dificultăţi la aprecierea rolului fiecărui participant la săvârşirea infracţiunii. Aceste dificultăţi se profilează îndeosebi în prezenţa circumstanţei agravante de la lit.e) alin.(2) art.164 CP RM (răpirea unei persoane de două sau mai multe persoane) şi a celei de la lit.a) alin.(3) art.164 CP RM (răpirea unei persoane săvârşită de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală), ambele desemnând o circumstanţă obiectivă, constituind o pluralitate de făptuitori, cu particularitatea că ultima reprezintă o pluralitate constituită. În acest studiu ne propunem să analizăm încadrarea juridică a agravantelor prevăzute la lit.e) alin.(2) art.164 CP RM şi la lit.a) alin.(3) art.164 CP RM prin prisma participaţiei penale, în scopul de a face o conexiune între normele Părţii Generale şi ale Părţii Speciale ale legii penale, deoarece instituţiile participaţiei simple şi ale participaţiei complexe nu se regăsesc în Partea Specială a Codului penal al Republicii Moldova. en
dc.description.abstract Kidnapping is one of the crimes against persons’ freedom provided by the Criminal Code of Republic of Moldova. Correct classification of kidnapping is essential for application of the criminal law and individualization of the punishment by the courts. However, issues regarding classification of conspiracy to commit kidnapping occurs with reference to the role of each participant taking into account that each stage of this crime has its specifics. These issues occur in particular with regards to aggravating circumstances provided by art.164 (2)(e) CC RM (kidnapping committed by two or more persons) and by art.164 (3)(a) CC RM (kidnapping committed by a criminal group or by a criminal organization). The purpose of this study is to analyze the particularities of the simple and complex conspiracy to commit kidnapping taking into account the application of the legal norms from the General Part of Criminal Code.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject răpirea unei persoane en
dc.subject participaţie en
dc.subject kidnapping of a person en
dc.subject criminal participation (conspiracy) en
dc.title RĂPIREA UNEI PERSOANE SĂVÂRŞITĂ PRIN PARTICIPAŢIE en
dc.title.alternative CRIMINAL LIABILITY FOR CONSPIRACY TO KIDNAPPING en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account