ANALIZA INSTITUŢIEI RESPONSABILITĂŢII LIMITATE PRIN PRISMA DIFERITELOR SISTEME DE DREPT

Show simple item record

dc.contributor.author Bolocan-Holban, Augustina
dc.contributor.author Vidaicu, Mihaela
dc.date.accessioned 2017-10-25T10:19:53Z
dc.date.available 2017-10-25T10:19:53Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation BOLOCAN-HOLBAN, Augustina, VIDAICU, Mihaela. Analiza instituţiei responsabilităţii limitate prin prisma diferitelor sisteme de drept. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria ştiinţe sociale: Sociologia. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 3(63), pp. 154-158. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-63-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1426
dc.description.abstract Instituţia responsabilităţii limitate a fost introdusă în Codul penal al Republicii Moldova în 2009. Potrivit noilor reglementări, persoana care a săvârşit o infracţiune ca urmare a unei tulburări psihice, constatate prin expertiza medicală efectuată în modul stabilit, din cauza căreia nu-şi putea da seama pe deplin de caracterul şi legalitatea faptelor sale sau nu le putea dirija pe deplin, este pasibilă de responsabilitate penală redusă. Responsabilitatea limitată este aplicată în calitate de circumstanţă atenuantă în multe jurisdicţii; totuşi, problemele se referă la sarcina probaţiei şi la aprecierea probelor în instanţă pentru partea apărării în cazul invocării responsabilităţii limitate. Scopul acestui articol este de a evidenţia specificul responsabilităţii limitate în familiile de drept common law şi romano-germanică, precum şi de a identifica condiţiile necesare pentru a considera această instituţie o circumstanţă atenuantă en
dc.description.abstract The object of this research is the characteristics of the constituent elements ( the object of the offence; the objective side of the offence ; the subjective side of the offence; the subject of the offence) , as well as the characteristic s of the aggravating circumstantial elements of the offenses referred to art.186 PC RM . It is also explained why art.186 PC RM establishes the liability for four independent offences ( not only for one as it was considered up till now ): there is no " fundame ntal" theft part that would consist in hidden circumvention of property of another person, part that: 1) does not require the production of an effective patrimonial damage with a specific size and 2) you could graft as aggravating circumstances: a) the pro duction of an effective patrimonial damage in small proportions ; b ) the production of an effective patrimonial damage whose size is within the range of 25 - 2500 conventional units ; c) the production of an effective patrimonial damage of considerable proport ions ; d) the production of an effective patrimonial damage of large proportions; e ) the production of an effective patrimonial damage of extremely large proportions.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject responsabilitate limitată en
dc.subject răspundere penală en
dc.subject omor intenţionat en
dc.subject omor din imprudenţă en
dc.subject circumstanţe atenuante en
dc.subject pedeapsă en
dc.subject juraţi en
dc.subject sarcina probaţiei en
dc.subject limited responsibility en
dc.subject criminal liability en
dc.subject manslaughter en
dc.subject mitigating circumstances en
dc.subject burden of proof en
dc.title ANALIZA INSTITUŢIEI RESPONSABILITĂŢII LIMITATE PRIN PRISMA DIFERITELOR SISTEME DE DREPT en
dc.title.alternative ANALYSIS OF LIMITED RESPONSIBILITY THROUGH VARIOUS LEGAL SYSTEMS en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account