REFLECŢII ASUPRA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR TEMPUS (în baza proiectelor implementate la USM)

Show simple item record

dc.contributor.author Bulgaru, Oleg
dc.date.accessioned 2017-10-25T09:19:45Z
dc.date.available 2017-10-25T09:19:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation BULGARU, Oleg. Reflecţii asupra managementului proiectelor tempus (în baza proiectelor implementate la USM). În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 8(68), pp. 36-40. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-68-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1406
dc.description.abstract În articol este analizată activitatea de management al proiectelor Tempus. Sunt descrise acţiunile coordonatorului local de proiect şi ale asistentului(ţilor) acestuia în vederea implementării cu succes a proiectelor. La fel, sunt analizate şi unele prevederi ale regulamentelor Agenţiei Executive pentruEducaţie, Audiovizual şi Cultură a Comisiei Europene (EACEA), care, în opinia autorului, au un caracter discriminatoriu şi necesită revizuire. Autorul concluzionează că implementarea cu succes a proiectelor Tempus la nivel instituţional depinde în mare măsură de calitatea managementului, de cunoştinţele şi abilităţile de manager ale coordonatorului şi asistenţilor de proiect, dar şi depersonalul academic antrenat în realizarea obiectivelor proiectului. În scopul evitării situaţiilor neclare, uneori şi neplăcute, este necesar ca EACEA să se consulte şi să conlucreze cu partenerii proiectelor Tempus în vederea perfecţionării unor prevederi ale regulamentelor de implementare a proiectelor. en
dc.description.abstract The article analyzes the management activity of the Tempus projects. There are described the actions of the local project coordinator and his assistant(s) for the successful implementation of projects. Also, there are analyzed some provisions of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Commission (EACEA), which, in the author's opinion, are discriminatory and requires review. The author concludes that the successful implementation of the Tempus projects at the institutional level largely depends on the quality of management, on the management knowledge and skills of the project coordinator and assistants, but also by the academic staff involved in the achievement of project goals. In order to avoid unclear situations, sometimes unpleasant, it is necessary that EACEA should consult and cooperate with the partners of Tempus projects in order to improve some provisions of the regulations on projects implementation.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject proiecte Tempus en
dc.subject managementul proiectelor en
dc.subject Tempus projects en
dc.subject management of the projects en
dc.title REFLECŢII ASUPRA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR TEMPUS (în baza proiectelor implementate la USM) en
dc.title.alternative REFLECTIONS ON THE MA NAGEMENT OF THE TEMPUS PROJECTS (based on the projects implemented at MSU ) en
dc.title.alternative REFLECTIONS ON THE MANAGEMENT OF THE TEMPUS PROJECTS (based on the projects implemented at MSU ) en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account