IMPORTANŢA SUPERVIZĂRII ÎN PRACTICA ASISTENŢEI SOCIALE

Show simple item record

dc.contributor.author Milicenco, Stela
dc.date.accessioned 2017-10-25T09:06:49Z
dc.date.available 2017-10-25T09:06:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation MILICENCO, Stela. Importanţa supervizării în practica asistenţei sociale. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 8(68), pp. 21-25. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-68-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1404
dc.description.abstract În articol procesul de supervizare este analizat în contextul societăţii contemporane. Este prezentat istoricul evoluţiei activităţii de supervizare, tipologia şi funcţiile supervizării profesionale. Un accent deosebit este pus pe specificul supervizării în domeniul asistenţei sociale. Autorul promovează ideea că supervizarea poate fi circumscrisă conceptului de formare continuă, reprezentând, în acest context, o relaţie de tip „dialog creativ” între supervizor şi supervizat, prin care este promovată dezvoltarea profesională a celui supervizat. În concluzie autorul menţionează că supervizarea contribuie la realizarea unei schimbări calitative, în sensul că promovează reflexii asupra activităţii realizate şi că supervizarea reprezintă un domeniu cu un viitor cert în Republica Moldova. en
dc.description.abstract This article is an analysis of the process of supervision within the context of contemporary society. It is also a presentation of the historical evolution of supervision, as well as of its typology and functions. The particularities of supervision in the area of social work represent an essential part of this article. The author promotes the idea of linkage between supervision and the concept of continuous education –a “creative dialogue” between the supervis or and the supervised subject through which the latter’s professional development is encouraged. The conclusion is that supervision contributes to qualitative changes, in the sense that it is a critical ingredient in evaluating activities; therefore, supervision has a bright future in the Republic of Moldova.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject supervizare en
dc.subject asistenţă socială en
dc.subject supervision en
dc.subject social work en
dc.title IMPORTANŢA SUPERVIZĂRII ÎN PRACTICA ASISTENŢEI SOCIALE en
dc.title.alternative THE IMPORT ANCE OF SUPERVISION IN SOCIAL WORK PR A CTICE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account