RAPORTURI SOCIALE ÎN SISTEMUL FAMILIAL

Show simple item record

dc.contributor.author Coroban, Cristina
dc.date.accessioned 2017-10-25T08:54:07Z
dc.date.available 2017-10-25T08:54:07Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation COROBAN, Cristina. Raporturi sociale în sistemul familial. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 8(68), pp. 16-20.ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1400
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-68-2013/
dc.description.abstract Familia reprezintă un refugiu şi un mijloc de suport pentru membrii săi atunci când sunt provocaţi să răspundă intervenţiilor agresive, să facă faţă problemelor şi stării de nesiguranţă generate de tranziţie. Relaţiile interpersonale sunt definite ca relaţii interpsihologice, directe şi reciproce, care se desfăşoară atât în plan conştient, cât şi în plan inconştient. Nu putem să ne dezvoltăm ca oameni în absenţa relaţiilor cu familia şi cu mediul de origine. În sistemul familial se exercitatrei roluri familiale: rolul de partener conjugal, rolul parental şi rolul fratern. en
dc.description.abstract The family is a refugee and a support for its members, against aggressive interventions, problems and against the state on uncertainty generated by the transition period. The interpersonal relationship is defined as inter-psychological relations, direct and mutual, which run in a conscious and unconscious manner. We cannot develop as human beings without the family and environment relationship. In the family system, there are exercised three family roles: role of spouse, parental role and fraternal role.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject familie en
dc.subject raporturi interpersonale en
dc.subject family en
dc.subject interpersonal relationships en
dc.title RAPORTURI SOCIALE ÎN SISTEMUL FAMILIAL en
dc.title.alternative SOCIAL RELATIONS IN THE FAMILY SYSTEM en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account