REFLECȚII CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA ANULARII DEROGARII STABILITE IN ALIN.(1) ART.77 AL LEGII CONCUREN ȚEI

Show simple item record

dc.contributor.author Stati, Vitalie
dc.date.accessioned 2017-10-25T07:48:15Z
dc.date.available 2017-10-25T07:48:15Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation STATI, V. Reflecții cu privire la oportunitatea anulării derogării stabilite în alin.(1) art.77 al Legii concurenței. In : Intellectus. 2017, nr. 2, pp. 8-12. ISSN 1810-7079 en
dc.identifier.issn 1810-7079
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1375
dc.description.abstract Reflecţii cu privire la oportunitatea anulării derogării stabilite оn alin. (1) art. 77 al Legii Concurenţei. În articol sunt examinate o serie de speţe privind comiterea unor acte de concurenţă neloială și aplicarea răspunderii în conformitate cu art.2461 din Codul penal al Republicii Moldova sau în baza art.77 alin.(1) al Legii concurenţei (nr.183 din 11.07.2012). Interpretând sistemic prevederile alin.(1) art.2 și art.2461 CP RM, precum și ale alin.(3) art.9 din Constituţie, autorul concluzionează că concurenţa loială constituie valoarea socială specifică (derivată din economia naţională, privită ca valoare socială fundamentală), care este susceptibilă de ocrotirea oferită de art.2461 din Capitolul X „Infracţiuni economice” al părţii speciale a Codului penal, pe când alin.(1) art.77 al Legii concurenţei nu poate oferi o asemenea protecţie. În concluzie, autorul propune ca această normă să fie exclusă din Legea concurenţei. en
dc.description.abstract В статье рассматриваются случаи совершения актов недобросовестной конкуренции и применения ответственности в соответствии со статьей 246 1 Уголовного кодекса Республики Молдова или на основании части (1) статьи 77 Закона о конкуренции (No 183 от 11.07.2012 г.). На основании системного толкования положений части (1) статьи 2 и статьи 2461 УК РМ, а также части 3 статьи 9 Конституции автор приходит к выводу, что добросовестная конкуренция является специфической социальной ценностью (производной от национальной экономики, рассматриваемой как основная социальная ценность), которая подлежит защите, обеспечиваемой статьей 246 1 Главы X «Экономи- ческие преступления» особенной части Уголовного кодекса, в то время как часть (1) статьи 77 Закона о конкуренции такую защиту обеспечить не может. В заключении, автор предлагает исключить данную норму из Закона о конкуренции.
dc.language.iso ro en
dc.publisher AGPI
dc.subject concurență neloială en
dc.title REFLECȚII CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA ANULARII DEROGARII STABILITE IN ALIN.(1) ART.77 AL LEGII CONCUREN ȚEI en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account