CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA DENOMINAŢIUNILE RELIGIOASE DIN BASARABIA ÎN SECOLUL AL XIX - LEA

Show simple item record

dc.contributor.author Gumenâi, Ion
dc.date.accessioned 2017-10-12T09:29:45Z
dc.date.available 2017-10-12T09:29:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation GUMENÂI, Ion. Consideraţii cu privire la denominaţiunile religioase din Basarabia în secolul al XIX-lea. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe umanistice. Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă ştiinţifică. 2013, nr. 4(64), pp. 33-38. ISSN 1811-2668. en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-4-64-2013/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1366
dc.description.abstract Materialul prezentat este bazat atât pe surse istoriografice, cât şi de arhivă ce vin să pună în discuţie o seriede date privind apariţia, soarta şi numărul comunităţilor diferitelor denominaţiuni religioase care au existat în Basarabia în secolul al XIX-lea. Tema investigaţiei a fost aleasă nu întâmplător, deoarece acest subiect nu a fost temeinic abordat de către specialiştii în domeniu. en
dc.description.abstract The presented material is based on both the literature and archival materials and we intend to discussa range of dataon the occurrence, fate and the number of communities tha twere the denominations of Bessarabia during the nineteenth century.The topic was chosen, because, not every topic has already been elucidated to the satisfaction of the experts in the field.
dc.language.iso other en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject denominaţiune en
dc.subject Basarabia en
dc.subject denominations en
dc.subject Bessarabia en
dc.title CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA DENOMINAŢIUNILE RELIGIOASE DIN BASARABIA ÎN SECOLUL AL XIX - LEA en
dc.title.alternative CONSIDERATION WITH THE BESSARABIAN RELIGIOUS DENOMINATIONS IN THE XIX CENTURY en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account