DISCRIMINAREA IMIGRANŢILOR MOLDOVENI PE TERITORIUL ITALIEI. CAZUL ORAŞELOR BRESCIA, MILANO ŞI ROMA

Show simple item record

dc.contributor.author Creţu, Mihail
dc.date.accessioned 2017-10-05T11:37:54Z
dc.date.available 2017-10-05T11:37:54Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation CREŢU, Mihail. Discriminarea imigranţilor moldoveni pe teritoriul Italiei. Cazul oraşelor Brescia, Milano şi Roma. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică. 2016, nr. 8(98), pp. 65-73. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-8-98-2016/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1357
dc.description.abstract Studiul de faţă survolează raza practicilor discriminatorii şi situaţiile de victimizare împotriva imigranţilor moldoveni, provocate de italieni şi chiar de alte grupuri minoritare, rezidenţi ai oraşelor Brescia, Milano şi Roma. În cadrul studiului am lucrat cu două categorii de imigranţi: primul grup de imigranţi şi al doilea grup de imigranţi. Primul grup de imigranţi reprezintă persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă de până la 6 luni; al doilea grup de imigranţi sunt persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Indiferent de sexul, vârsta, venitul personal şi pe gospodărie, statutul social, tipul şi frecvenţa activităţilor sociale în care sunt implicaţi, la momentul sosirii în Italia, toţi imigranţii au şanse egale de a fi supuşi atitudinilor discriminatorii. Studiul a indicat faptul că probabilitatea de a se confrunta cu situaţii discriminatorii este mult mai mare la nivelul imigranţilor din primul grup decât al celor din al doilea grup, motivul justificator dominant fiind provenienţa etnicăa imigranţilor. Cel mai frecvent aceştia întâmpină reacţii discriminatorii la momentul exerciţiului muncii lor şi atunci când aplică pentru un loc de muncă. În acelaşi timp, imigranţii se confruntă mai rar cu atitudini discriminatorii în magazine, bănci, restaurante şi în stradă. Ponderea imigranţilor din primul grup victime ale numeroaselor comportamente discriminatorii în situaţii multiple prevalează semnificativ asupra ponderii imigranţilor din al doilea grup. Vârsta şi frecvenţa activităţilor sociale a imigranţilor din primul grup sporesc şansele acestora de a fi discriminaţi. Fiecare dintre factorii enumeraţi mai sus joacă un rol determinant în creşterea probabilităţii comportamentelor discriminatorii împotriva imigranţilor din al doilea grup. În linii generale, dacă eşti femeie, eşti tânăr, duci un mod de viaţă activ sau nu ai un venit suficient de mare – eşti pus în pericol de a fi discriminat. en
dc.description.abstract The present study builds around the discriminatory behavior and the victimization against Moldovan immigrants from Italians and other minority groups, residents of the cities of Brescia, Milan and Rome. This study works with two categories of immigrants: the first group of immigrants and the second group of immigrants. The first group of immigrants is people who work or live in Italy for the period up to 6 months; the second group of immigrants is people who work or live in Italy for more than 6 months. Regardless of gender, age, personal and household income, social status, the type and frequency of social activities Moldovan immigrants are involved in, on their arrival in Italy, all of them have equal chances of being subjected to discriminatory behavior. The study showed that the probability of experiencing discrimination is much higher for the first group of immigrants than for the econd group, their ethnic origin being the dominant justifying reason for that. Most frequently Moldovan immigrants are discriminated at the workplace and when applying for a job. At the same time, immi grants are less discriminated in shops, banks, restaurants and on the streets. The share of immigrants from the first group, victims of multiple acts of discrimination within multiple situations significantly prevail over the share of immigrants from the second group. The age and frequency of social activities of the first group of immigrants increase their chances of being discriminated against. Each of the factors listed above play a role in increasing the probability of discriminatory behavior against the second group of immigrants. Overall, if you're a woman, you're young, have an active lifestyle or don’t have a high enough income – you increase your chances of being discriminated against.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject imigranţi en
dc.subject discriminare en
dc.subject immigrants en
dc.subject the first group of immigrants en
dc.title DISCRIMINAREA IMIGRANŢILOR MOLDOVENI PE TERITORIUL ITALIEI. CAZUL ORAŞELOR BRESCIA, MILANO ŞI ROMA en
dc.title.alternative THE DISCRIMINATION OF MOLDOV AN IMMIGRANTS IN ITALY. THE CASE STUDIES OF THE CITIES OF BRESCIA, MILAN AND ROME en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account