CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND INFRACȚIUNILE DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR ( art. 241 DIN CODUL PENAL)

Show simple item record

dc.contributor.author Stati, Vitalie
dc.contributor.author Băbălău, Denis
dc.date.accessioned 2017-10-02T12:00:32Z
dc.date.available 2017-10-02T12:00:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation STATI, Vitalie, BĂBĂLĂU, Denis. Considerații teoretice și practice privind infracțiunile de practicare ilegală a activității de întreprinzător (art.241 din Codul Penal). În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică. 2017, nr. 3(103), pp. 202-210. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-103-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1342
dc.description.abstract În prezentul studiu analizei sunt supuse temeiul real şi temeiul juridic ale răspunderii penale pentru faptele incriminate la art.241 CP RM. Sunt stabilite caracteristicile obiectului juridic şi ale obiectului imaterial în cazul infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM. Se arată că noţiunea „activitate de întreprinzător”, utilizată în art.241 CP RM, are acelaşi înţeles ca şi noţiunea „activitate de întreprinzător” folosită în art.1 al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. Se relevă forma şi conţinutul faptei prejudiciabile specificate la art.241 CP RM, prin prisma prevederilor de la lit.a)-d) art.125 CP RM. Se argumentează că calificarea desfăşurării activităţii de întreprinzător fără licenţă în baza art. 241 CP RM (coroborat cu lit.b) art.125 CP RM) ar însemna nu altceva decât aplicarea prin analogie a legii penale, interzisă de alin.(2)art.3 CP RM. Sunt profilate particularităţile ce caracterizează consumarea infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM. Se stabileşte că scopul infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM este cel de asigurarea unei surse permanente de venituri. Sunt relevate ipotezele în care subiectul infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM are o calitate specială. Nu în ultimul rând, sunt elucidate criteriile de delimitare a infracţiunilor specificate la art.241 CP RM de infracţiunile prevăzute la art.190, 2411, 244, 2441şi altele din Codul penal. en
dc.description.abstract In this study there are analyzed both the factual basis and the legal basis of the penal liability for the offences criminalized in art.241 PC RM. There are also established the features of the legal ob ject and the immaterial object of the offenses referred to at art.241 PC RM. It is argued that the concept of "entrepreneurial activity", applied in art.241 PC RM, has the same meaning as the concept of "entrepreneurial activity", applied in art.1 of the Law on entrepreneurship and enterprises. It is established the form and the contents of the prejudicial act specified in art.241 PC RM, according to the provisions of lett.a)-d) art.125 PC RM. It is argued that the qualification of the offence of illegal performance of entrepreneurial activity without a license under art.241 PC RM (in conjunction with lett.b) art.125 PC RM), would mean nothing but the application by analogy of the penal law, which is prohibited by par.(2) art.3 PC RM. There are pointed out the features of the consummation phase of the offences referred to at art.241 PC RM. It is substantiated that the purpose of the offences set forth in art.241 PC RM is the purpose of ensuring a permanent source of income. There are established the cases within which the subject of the offences under art.241 PC RM has a special quality. Last but not least, there are clarified the delimitation criteria between the offences specified in art.241 PC RM and the offences under art.190,art.2411, art.244. art.2441and other articles of the Penal Code.
dc.publisher CEP USM en
dc.subject practicare ilegală a activităţii de întreprinzător en
dc.subject întreprindere en
dc.subject profit en
dc.subject înregistrare en
dc.subject illegal performance of entrepreneurial activity en
dc.subject enterprise en
dc.subject income en
dc.subject registration en
dc.title CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND INFRACȚIUNILE DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR ( art. 241 DIN CODUL PENAL) en
dc.title.alternative SOME THEORETICAL AND PRACTICAL CONSIDERATIONS WITH REGARD TO THE OFFENCE OF ILLEGAL PRACTICE OF E NTREPRENEURIAL ACTIVITY ( art .241 OF THE PENAL CODE) en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account