EXPUNERE PE MARGINEA UNOR AMENDAMENTE OPERATE ÎN HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE „CU PRIVIRE LA PRACTICA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE PRIVIND MINORII”, NR.39 DIN 22.11.2004

Show simple item record

dc.contributor.author Copeţchi, Stanislav
dc.contributor.author Brînza, Liubovi
dc.date.accessioned 2017-09-27T12:04:55Z
dc.date.available 2017-09-27T12:04:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation COPEŢCHI, Stanislav, BRÎNZA, Liubovi. Expunere pe marginea unor amendamente operate în hotărârea plenului curţii supreme de justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii”, nr.39 din 22.11.2004. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe sociale. Sociologie. Asistenţă Socială. Drept. Ştiinţe Politice. Revistă ştiinţifică. 2017, nr. 3(103), pp. 88-97. ISSN 1814-3199. en
dc.identifier.issn 1814-3199
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-3-103-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1310
dc.description.abstract În cadrul studiului efectuat sunt scoase în evidenţă unele explicaţii reflectate în Hotărârea Plenului Curţii Supremede Justiţie a Republicii Moldova nr.4 din 21.12.2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.39 din 22.11.2004 „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii”. Se arată că la calificare potrivit normei de la art.208 CP RM nu este necesar ca minorul să fi început pregătirea la săvârşirea infracţiunii la a cărei comitere a fost instigat. Se demonstrează că pe post de victimă a infracţiunii specificate la art.208 CP RM poate să apară atât minorul care a atins vârsta răspunderii penale necesară pentru a fi subiect al infracţiunii la a cărei comitere a fost instigat, cât şi minorul care nu a atins o asemenea vârstă. Se argumentează că pentru a opera agravanta specificată la alin.(2) art.208 CP RM este obligatorie prezenţa unei relaţii speciale între făptuitor şi victimă. en
dc.description.abstract In the carried out study there are highlighted some explanations reflected in Decision of the Plenum of the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova no 4 of 21.12.2015 amending and supplementing the Decision of the Plenum of the Supreme Court of Justice no 39 of 22.11.2004 “On judicial practice in criminal cases involving minors”. For qualification according to the norm of the article 208 PC RM there is not necessary that the minor to have sta rted preparation to commit the offense to which was instigated. As a victim of an offense specified in art.208 PC RM can occur both a minor who has attained the age of criminal liability needed to be subject to crime whose commission was instigated and a m inor who has not reached such an age. It argues that to operate aggravating specified in para. (2) art.208 PC RM is obligatory presenceof a special relationship between offender and victim.
dc.description.abstract
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject minor en
dc.subject activitate criminală en
dc.subject faptă imorală en
dc.subject minor en
dc.subject criminal activity en
dc.subject immoral act en
dc.title EXPUNERE PE MARGINEA UNOR AMENDAMENTE OPERATE ÎN HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE „CU PRIVIRE LA PRACTICA JUDICIARĂ ÎN CAUZELE PENALE PRIVIND MINORII”, NR.39 DIN 22.11.2004 en
dc.title.alternative EXPOSURE ON THE AMENDMENTS OPERATED IN THE DECISION OF THE PLENUM OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE “ON JUDICIAL PRACTICE IN CRIMINAL CASES INVOLVING MINORS” N o 30 OF 22.11.2004 en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account