SINTEZA, STRUCTURA ȘI PROPRIETĂȚILE BIOLOGICE ALE N (4)-ARILTIOSEMICARBAZIDELOR ȘI ALE DERIVAȚILOR LOR

Show simple item record

dc.contributor.author Erhan, Tatiana
dc.date.accessioned 2017-09-21T13:16:34Z
dc.date.available 2017-09-21T13:16:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation ERHAN, T. Sinteza, structura și proprietățile biologice ale N (4)-ariltiosemicarbazidelor și alederivaților lor. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe reale și ale naturii: Biologie. Chimie. Revistă științifică. 2017, nr. 1(101), pp. 96-107. ISSN 1814-3237. en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-1-101-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1280
dc.description.abstract Lucrarea prezintă o revistă a derivaților N(4)-ariltiosemicarbazidelor și a metodelor de sinteză a acestora. De asemenea,sunt evaluatecă caile de amplificare a proprietăților lor biologice, fiind scoase în evidență proprietățile antiproliferative asupra liniilor de celule de cancer,precum HeLa, MCD-7, SW620, MiaPaCa-2 și Hep-2,și proprietățile antimicrobiene, care pot servi drept bază pentru obținerea de noi inhibitori performanți în terapia anticancer. Au fost trasate căi pentru dezvoltarea sintezei organice în vederea obținerii unor derivați noi din seria N(4)-ariltiosemicarbazidelor.. en
dc.description.abstract This paperpresents a review of N(4)-arilthiosemicarbazide derivatives.The synthesis methods of N(4)-arylthio-semicarbazides and their derivatives are described. There are also represented the possible ways of modification of their biological properties. The antiproliferative activity towards HeLa,MCD-7, SW620, MiaPaCa -2, and Hep-2 cancer cells and antimicrobial activity of these substances are revealed. These biological properties make it possible to use them as the basis for the obtaining of new performant molecular inhibitors that can be used inanticancer therapy. Some ways of the development of organic synthesis for the obtaining of new derivatives of N(4)-arilthiosemicarbazides were outlined.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject N(4) - ariltiosemicarbazidă en
dc.subject N(4) - ariltiosemicarbazonă en
dc.subject metode de sinteză en
dc.subject activitate biologică en
dc.subject methods of the synthesis en
dc.subject biological activity en
dc.title SINTEZA, STRUCTURA ȘI PROPRIETĂȚILE BIOLOGICE ALE N (4)-ARILTIOSEMICARBAZIDELOR ȘI ALE DERIVAȚILOR LOR en
dc.title.alternative SYNTHESIS, STRUCTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF N (4) - ARILTHIOSEMICARBAZIDES AND THEIR DERIVATIVES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account