SINTEZA ȘI STUDIUL UNOR N'-(n-DIMETILFENIL)-N,N-DIMETILTIOUREI ȘI N(4)-n-DIMETILFENIL-TIOSEMICARBAZIDE

Show simple item record

dc.contributor.author Erhan, Tatiana
dc.contributor.author Garbuz, Olga
dc.contributor.author Gulea, Aurelian
dc.date.accessioned 2017-09-21T10:53:04Z
dc.date.available 2017-09-21T10:53:04Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation ERHAN, T.et al. Sinteza și studiul unor N'-(n-dimetilfenil)-N,N-dimetiltiourei și N(4)-n-dimetilfenil-tiosemicarbazide. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe reale și ale naturii: Biologie. Chimie. Revistă științifică. 2017, nr. 1(101), pp. 89-95. ISSN 1814-3237. en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-1-101-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1279
dc.description.abstract În lucrare este descrisă sinteza și activitatea antiproliferativă a 6 tiourei și a 6 tiosemicarbazide. Puritatea și identitatea compușilor obținuți a fost confirmată cu ajutorul spectroscopiei1H și 13C RMN, IR, cromatografieipe strat subțire CSS și al temperaturii de topire.Toate substanțele sintetizate au fost testate in vitro, pentru activitatea antiproliferativă pe liniile celulare umane de cancer, și anume: carcinom cervical (HeLa), carcinom pancreatic (BxPc-3), rhabdomiosarcomă(RD) și celule sănătoase de MDCK. S-a urmărit studiul relației structură-activitate. en
dc.description.abstract The present paper describes the synthesis of 6 new thiosemicarbazides and 6 thioureas. The identity and purity of obtained organic compounds was proved by chromatography TSS, melting points, as well as by 13C and 1H NMR, IR spectra. The synthesized substances were tested, in vitro for the antiproliferative activity on cancer and normal cells of: HeLa (cervical cancer) cells, BxPc-3 (pancreatic cancer) cells, RD (rhabdomyosarcoma) cells and on normal MDCK cells. Structure-activity relationships were carried out.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject N( 4) - dimetilfeniltiosemicarbazide en
dc.subject N ' - (n - dimetilfenil) - N en
dc.subject N - dimetiltiourei en
dc.subject activitate antiproliferativă en
dc.subject HeLa en
dc.subject BxPc - 3 en
dc.subject RD en
dc.subject MDCK en
dc.subject N (4) - n - dimethylphenyl - 3 - thiosemicarbazide en
dc.subject N ' - (n - dimethylphenyl) - N en
dc.subject N - dimethylthiourea en
dc.subject antiproliferative activity en
dc.title SINTEZA ȘI STUDIUL UNOR N'-(n-DIMETILFENIL)-N,N-DIMETILTIOUREI ȘI N(4)-n-DIMETILFENIL-TIOSEMICARBAZIDE en
dc.title.alternative THE SYNTHESIS AND STUDIES OF THE SOME N ' - (n - DIMETHYLPHENYL) - N,N - DIMETHYLTHIOUREAS AND N (4) - n - DIME THYLPHENYL - 3 - THIOSEMICARBAZIDES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account