3. Materiale didactice

3. Materiale didactice

 

Recent Submissions

 • Manoli, Adela (CEP USM, 2018)
  Lexicologia limbii române este un curs fundamental, alături de fonetică, morfologie şi sintaxă, având drept obiectiv general pregătirea viitorilor filologi în domeniul limbii române literare contemporane. Acest curs este ...
 • Fonari, Victoria (CEP USM, 2018)
  Cursul Literatura comparată reprezintă o simbioză a două discipline: Literatura universală și Istoria literaturii române. Specialiștii în domeniu relevă particularitățile unei culturi, individualitatea scriitorului, cum ...
 • Varzari, Elena (CEP USM, 2018)
  „Gramatica istorică a limbii române” este o disciplină preocupată de studierea, din perspectivă istorică, a problemelor de fonetică, lexic şi gramatică şi este orientată, special, spre abordarea originii şi evoluţiei unor ...
 • Oglindă, Emilia; Sobol, Aliona (CEP USM, 2015)
  Cursul „Lingvistica contrastiv-tipologică” este axat pe definirea noţiunilor de bază ale lingvisticii contrastiv-tipologice, cu scopul de a forma la studenţi o concepţie argumentată privind domeniul menţio-nat. În suportul ...
 • Oglindă, Emilia (CEP USM, 2015)
  Cursul „Lingvistica generală şi romanică” are ca obiectiv formu-larea şi aprofundarea conceptelor de bază ale lingvisticii şi formarea la studenţi a unei viziuni de ansamblu asupra limbii ca fenomen social. În suportul de ...

View more