METASYSTEMIC TECHNOLOGY OF INSTRUCTION, STUDENT RESEARCH AND INNOVATION

Show simple item record

dc.contributor.author Balanel, Dumitru
dc.date.accessioned 2017-07-10T10:09:00Z
dc.date.available 2017-07-10T10:09:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation BALANEL, D. Metasystemic technology of instruction, student research and innovation. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2017, nr. 5 (105), pp. 130-142 ISSN 1857-2103 en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-5-105-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1233
dc.description.abstract Metasystemic technology of traiing, student research and innovation (D.Balanel) –MTTRIis the developmentof educational technology J.F. Herbart by cybernetic, metasystem approach, feedbacks, diffusion of knowledges, competences in real time, intuition and with application in high education. “Metasystemic technology training, student research and innovation (D.Balanel)” is introducing in science by author. Technology is based on metasystem,including pedagogy, psychology, management, cybernetics, mathematics.The paper discusses training, student-centered and competence-centered, the equation of training, equation of trainingwith notes early, appropriate to Bologna Process, ways to educate interest and research capabilities, innovation of students; studying the factors that determine the student make transition to self-knowledge accumulation, learn with satisfaction the research and innovation, transition from apperception to intuition. The author relies on metasystemic training technology, skills to work in real time, using student thesaurus from computer science, informatics and history ofcybernetics; learnexperience and performance of the most eminent personalities in the development of computer science and cybernetics, Norbert Wiener and Alain Turing, William Ross Ashby and John von Neumann, others personalities, holding the Turing and Neumann and other A wards in cybernetics and informatics . Scientific education of students includes identifying scientific issues, enrollment of students in research. Identifying the scientific problems inherited as millennial problems in mathematics and computer science, current issues and future of science; incentives in applying forces young people to solve them. The enrollment of students in scientific work is done by conducting research with students on issues of university research in the scientific teams, scientific laboratories and simulators, training. The result of "IRI–triangle activity (instruction-research-innovation)" is estimated by joint publications of teachers with students, performance places in competitions, scientific evidence recovered, performance and international awards. en
dc.description.abstract Tehnologia metasystemică de instruire, cercetare studenţească şi inovare (D.Balanel) –MTTRI –este o dezvoltarea tehnologiei instructiv -educaţionale a lui J.F. Herbart prin abordare cibernetică, abordare metasistemică, feedback-uri, difuzarea de cunoştinţe, competenţe în timp real, intuiţie şi cu aplicabilitate în învăţământul superior. Tehnologia metasystemică de instruire, cercetare studenţească şi inovare (D.Balanel) este introdusă în ştiinţă de către autor. Această tehnologie se bazează pe metasistemul ce include pedagogie, psihologie, management, cibernetică , matematică. În lucrare se discută despre formarea, centrată pe student şi competenţe, ecuaţia de formare, ecuaţia de formare cu note anticipate, adecvată Procesului Bologna, modalităţi de a educa capabilităţi de interes şi de cercetare, inovare a studenţilor; studiul factorilor care determină studentul să facă trecerea de la acumularea de cunoştinţe la autocunoaştere,la învăţarea cu satisfacţie de sprecercetare şi inovare, tranziţia de la apercepţie la intuiţie. MTTRI constă în tehnologia de formare metasistemică şi a abilităţilor de a lucra în timp real, folosind potenţialul studentului la informatică, cibernetică și istoria ciberneticii; să înveţe experienţa şi performanţa personalităţilor în dezvoltarea informaticii şi ciberneticii, inclusivNorbert Wiener şi Alain Turing, William Ross Ashby şi John von Neumann, alte personalităţi care deţin premiul Turing, Neumann şi alte premii în cibernetică şi informatică. Educaţia ştiinţifică a studenţilor include identificarea problemelor ştţifice, înscrierea studenţilor în cercetare. Identificarea problemelor ştiinţifice moşteneşte probleme milenare în matematică şi informatică, problemele curente şi viitoare ale ştiinţei; stimulente în aplicarea forţelor tinerilor pentru a le rezolva. Înscrierea studenţilor în activitatea ştiinţifică se face prin efectuarea de cercetare cu studentii pe teme de cercetare universitare în echipele ştiinţifice, laboratoare ştiinţifice şi simulatoare de formare. Rezultatul „Activităţii IRI-triunghi (instruire-cercetare-inovare)” este estimată prin publicaţiile comune ale cadrelor didactice cu studenţi, locuri de performanţă în competiţii, dovezi ştiinţifice recuperate, performanţă şi premii internaţionale.
dc.language.iso en en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject Cybernetic approach en
dc.subject intuition en
dc.subject Bologna Process en
dc.subject Education with the expected assessment of learning en
dc.subject equation of technology training early grades en
dc.subject Metasystemic Technolog en
dc.subject instruction en
dc.subject student research en
dc.subject innovation en
dc.subject curriculum en
dc.subject thesaurus of student en
dc.subject competences in real time en
dc.subject thesaurus of course en
dc.subject Procesul Bologna en
dc.subject abordare cybernetică en
dc.subject cercetări studenţeşti en
dc.subject inovaţie en
dc.subject intuiţie en
dc.title METASYSTEMIC TECHNOLOGY OF INSTRUCTION, STUDENT RESEARCH AND INNOVATION en
dc.title.alternative TEHNOLOGIA METASISTEMICĂ DE INSTRUIRE, CERCETARE ŞTUDENŢEASCĂ ŞI INOVARE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account