SINTEZA UNOR TIOSEMICARBAZONE ÎN BAZA N-{4-(HIDRAZINILCARBONOTIOIL)AMINO]FENIL}ACETAMIDEI

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Rusnac, Roman
dc.contributor.author Rusnac, Anna
dc.contributor.author Garbuz, Olga
dc.contributor.author Babară, Nicanor
dc.contributor.author Gulea, Aurelian
dc.date.accessioned 2017-07-04T11:06:53Z
dc.date.available 2017-07-04T11:06:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation RUSNAC, R. et al. Sinteza unor Tiosemicarbazone în baza N-{4-(hidrazinilcarbonotioil)amino]fenil}acetamidei.In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe reale și ale naturii: Biologie. Chimie. Revistă științifică. 2016, nr. 6(96), pp. 189-194 ISSN 1814-3237 en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-6-96-2016/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1227
dc.description.abstract În articol sunt descrise metodele de sinteză a şase compuşi organici, dintre care trei nu sunt cunoscuţi în literatura de specialitate. Structura compuşilor a fost eterminată cu ajutorul spectroscopiei: RMN 1H,13C şi IR. A fost studiată activitatea anticancer pe celule HeLa (cancer cervical), unde compusul N-[4-({2-[1-(piridin-2-il etltiliden]hidrazincarbotioil}amino) fenil]acet-amidă a prezentat cea mai mare pondere de inhibiţie (84%) la concentraţia de 100 μM/L. en
dc.description.abstract In this paper are described methods of synthesis of six organic compounds, were three of then are unknown. The structure of the compounds was determined by NMR spectroscopy 1 H, 13 C and IR spectra. Anticancer activity was studied using cervical cancer cells HeLa, where the c ompound N - [4 - ({2 - [1 - (pyridine - 2 - yl)ethylidene]hidrazincarbotioil}amino)phenyl] acetamide showed the highest inhibition, about 84% at concentration of 100 μM/L.
dc.description.abstract
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject tiosemicarbazone en
dc.subject HeLa en
dc.subject activitate anticancer en
dc.subject hiosemicarbazone en
dc.subject anticancer activity en
dc.subject en
dc.subject en
dc.subject en
dc.subject en
dc.title SINTEZA UNOR TIOSEMICARBAZONE ÎN BAZA N-{4-(HIDRAZINILCARBONOTIOIL)AMINO]FENIL}ACETAMIDEI en
dc.title.alternative SYNTHESIS OF SOME THIOSEMICARBAZONES IN THE BASE OF N - {4 - [(HYDRAZINECARBOTHIOYL)AMINO]PHENYL}ACETAMIDE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account