DE LA DIDACTICA ŞCOLARĂ LA CEA UNIVERSITARĂ ŞI ANDRAGOGIE: REPERE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVEL DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Show simple item record

dc.contributor.author Goraș-Postică, Viorica
dc.date.accessioned 2017-06-23T10:27:08Z
dc.date.available 2017-06-23T10:27:08Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation GORAȘ-POSTICĂ, V. De la didactica şcolară la cea universitară şi andragogie: repere pentru asigurarea continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2017, nr. 5 (105), pp.15-21 ISSN 1857-2103 en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-5-105-2017/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1218
dc.description.abstract În articol este abordată problematica asigurării continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică, în baza elementelor constitutive principiale din didactica universitară şi andragogie. Aşa cum didactica universitară preia anumite elemente din didactica şcolară, adaptându-le în mod creativ la specificul învăţării tinerilor, andragogia oferă tehnologii preţioase pentru instruirea calitativă prin intermediul programelor de masterat, la care în ultimul timp se înscriu tot mai mulţi adulţi candidaţi şi chiar persoane de vârsta a treia.Calificarea profesională avansată prin competenţe funcţionale în multiple contexte de pe piaţa muncii constituie finalitatea de bază în reformarea continuă a învăţământului superior. en
dc.description.abstract The article deals with the issue of continuity between university l evels of teaching from the perspective of technologies, based on the constituent principled on university didactic and andragogy. As teaching university takes elements from teaching school, adapting them creatively to the specific learning of young people, andragogy provides technologies precious training quality through masters programs, which lately enroll more and more adults and even people age III. Advanced professional qualifications by functional skills, available in multiple contexts of labor market reform is the basic purpose of continuing reform of higher education.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject continuitate en
dc.subject licenţă en
dc.subject master en
dc.subject didactică universitară en
dc.subject andragogie en
dc.subject tehnologie didactică en
dc.subject calitate en
dc.subject profesori universitari en
dc.subject studenţi en
dc.subject continuity en
dc.subject bachelor en
dc.subject university teaching en
dc.subject andragogy en
dc.subject didactical technology en
dc.subject professors en
dc.subject quality en
dc.subject students en
dc.title DE LA DIDACTICA ŞCOLARĂ LA CEA UNIVERSITARĂ ŞI ANDRAGOGIE: REPERE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVEL DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ en
dc.title.alternative FROM SCHOOL TO UNIVERSITY TEACHING AND ANDRAGOGY: BENCHMARKS FOR ENSURING CONTINUITY BETWEEN UNIVERSITY LEVELS FROM THE PERSPECTIVE OF THE EDUCA TIONAL TECHNOLOGIES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account