3. Materiale didactice

3. Materiale didactice

 

Recent Submissions

  • Taraburcă, Emilia (CEP USM, 2018)
    Literatura universală din secolele XVII-XVIII este una dintre disciplinele fundamentale care asigură pregătirea profesională a studenților ciclului I, Licență, specialitățile Limba engleză și franceză; Limba germană și ...
  • Grădinaru, Angela (CEP USM, 2016)
    Aceste note de curs sunt destinate studenţilor ciclului I Licenţă de la domeniul general de studii Ştiinţe umanistice, specialitatea Limba franceză aplicată şi limba B aplicată şi dezvoltă competenţe prevăzute de curriculumul ...
  • Matei, Tamara (CEP USM, 2015)
    Misiunea principală a cursului de studii lingvistice o reprezintă dezvoltarea intelectuală, a competenţelor cognitive, aplicativ-practice şi de comunicare a studenţilor, în vederea dobândirii de către aceştia a unei ...

View more