POLITICA REGIMULUI TOTALITAR FAȚĂ DE INTELECTUALITATEA DIN RASSM (1924-1940)

Show simple item record

dc.contributor.author Burmenko, Ludmila
dc.date.accessioned 2017-06-15T11:47:51Z
dc.date.available 2017-06-15T11:47:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation BURMENKO, L. Politica regimului totalitar față de intelectualitatea din RASSM (1924-1940): autoref. tezei de dr. în istorie. Ch., 2017. 28 p. en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1201
dc.description Autoreferatul tezei de doctor în istorie - Conducător știintific: dr. în istorie, conf. universitar Igor ŞAROV en
dc.description.abstract Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării rezidă în cercetarea condiţiilor politice în care s-a format și a activat intelectualitatea din RASSM. Obiectivele: 1. Formularea principalelor direcţii ale politicii totalitare de stat faţă de intelectualitatea multinaţională a URSS; 2.Analizarea importanţei învăţământului în RASSM în procesul de construire naţional-statală a 4 URSS; 3. Evidențierea particularităţilor politicii de cadre în RASSM, rolul intelectualității vechi („burgheze”) în procesul de constituire a republicii, practica promovării cadrelor din rândul muncitorilor și a țăranilor, eforturile de creare a noii intelectualități sovietice moldoveneşti; 4.Identificarea motivelor ideologice şi a argumentelor politicii represive a regimului totalitar faţă de intelectualitatea din RASSM; 5. Depistarea şi analizarea datelor factologice despre acţiunile represive ale totalitarismului în RASSM, indicarea proporţiilor acestor acţiuni şi a pierderilor ireversibile pentru intelectualitatea autonomiei. en
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM
dc.subject totalitarism en
dc.subject RASSM en
dc.title POLITICA REGIMULUI TOTALITAR FAȚĂ DE INTELECTUALITATEA DIN RASSM (1924-1940) en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account