Facultatea de Matematică şi Informatică

Facultatea de Matematică şi Informatică

Recent Submissions

 • Perjan, Andrei; Rusu, Galina (2014)
  We study the behavior of solutions to the problem εu′′ε(t) +u′ε(t) +A(t)uε(t) =fε(t), t∈(0, T), uε(0) =u0ε, u′ε(0) =u1ε,in the Hilbert space H asε→0, whereA(t), t∈(0,∞),is a family of linear self-adjoint
 • Rusu, Galina (2009)
  We study the behavior of solutions to the problem(ε“u′′ε(t) +A1uε(t)”+ u′ε(t) +A0uε(t) =f(t), t >0,uε(0) =u0, u′ε(0) =u1,in the Hilbert space H asε→0, whereA1andA0are two linear selfadjoint operators.
 • Lozovanu, Dumitru (2003)
  We consider the packing knapsack problem, which generalizes the classical knapsack problem. A dynamic programming algorithm for solving this problem and its applicationto find the k-optimal tree in a weighted directed graph ...
 • Ungureanu, Valeriu (Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, 2017)
  Dyadic two-person mixed strategy games form the case for which Nash equilibrium sets can be determined simply. In this paper the set of Nash equilibria in a particular game is determined as an intersection of graphs of ...
 • Buzatu, Radu (CEP USM, 2016)
  A vertex set S of a graph G is convex if all vertices of every shortest path between two of its vertices are in S. We say that G has a convex p-cover if X (G)can be overed by p convex sets. The convex cover number of G Is ...
 • Ceban, Dina (CEP USM, 2016)
  Identities of length 5, with two variables in binary quasigroups are called minimal identities. V.Belousov and, independently, F. Bennett showed that, up to the parastrophic equivalence, there are seven minimal identities. ...
 • Bragaru, Tudor; Cîrciumaru, Ilie; Colin, Timofei (CEP USM, 2015)
  Progresul tehnico-ştiinţific şi erodarea rapidă a cunoştinţelor în societatea informaţională globală bazată pe cunoaştere impune noi metode de generare şi transmitere a cunoştinţelor pe măsură. e-Learning şi blended learning ...
 • Bergmann, Ran (CEP USM, 2015)
  In the knowledge based information society, to which the modern world is moving, in order to enhance their global business performance, organizations must be careful with the quality of their information since ...
 • Hâncu, Boris; Cocîrlă, Mihai (CEP USM, 2015)
  Different ways of solving bimatrix games in complete and perfect information (or over the set of informationalextended strategies) are studied in the present paper. The Nash and Bayes-Nash solutions for informational ...
 • Grecu, Ion (CEP USM, 2015)
  A loop (Q1▪) is called a middle Bol loop if every loop isotope of (Q1▪) satisfies the identity (x∙y)-1 = y -1 x -1 (i.e. if the anti-automorphic inverse property is universal in (Q1▪) [1]. Middle Bol loops are isostrophes ...
 • Neagu, Vasile (CEP USM, 2015)
  În prezenta lucrare sunt stabilite criterii de continuitate pentru operatorii integrali singulari în diferite spaţii cu ponderi, fiind sistematizate şi generalizate anumite rezultate în cazul în care ...
 • Poștaru, Andrei; Benderschi, Olga (CEP USM, 2015)
  În lucrare este examinat rolul unor exerciţii şi probleme, special alese, care îndeosebi pot contribui la formarea şi dezvoltarea intuiţiei şi gândirii probabiliste. Sunt prezentate numeroase exemple clasice ...
 • Poștaru, Andrei; Prodan, Nicolae; Benderschi, Olga (CEP USM, 2015)
  Este examinată probabilitatea π de a obţine răspunsuri sincere în sondaje. Sunt expuse câteva metode de estimare a lui π: metoda intervalelor de încredere, metoda verosimilit ăţii maxime, verificarea ipotezelor statistice ...
 • Cataranciuc, Sergiu; Macoveiciuc, Elisei (CEP USM, 2015)
  The article examines the center and median problems on graphs with special structure. In scientific works these are frequently called location problems on graphs. Although efficient solutions for graphs with some well-known ...
 • Cataranciuc, Sergiu (CEP USM, 2015)
  În articol este generalizată noţiunea de coerenţă simplă a elementelor unui complex de relaţii multi-are. Interpretând elementele complexului de relaţii ca simplexe abstracte, sunt introduse noţiunile de t-coerenţă şi (t ...
 • Ceban, David (Academy of Sciences of Moldova, 2013)
  This paper is dedicated to the study of the problem of asymptotic stabil- ity for general non-autonomous dynamical systems (both with continuous and discrete time). We study the relation between diÆerent types of attractions ...
 • Jitarașu, Nicolae (Academy of Sciences of Moldova, 2012)
  In the work the asymptotic representation of singular solut ion of the elliptic model Sobolev problem near components of arbitrar y dimensions of boundary is specified. Using this asymptotical representation of ...
 • Arnaut, Vsevolod; Gaindric, Constantin; Damian, Florin; Magariu, Galina; Rogojin, Iurie; Secrieru, Iulian; Verlan, Tatiana; Vulpe, Nicolae (Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2013)
  For the purpose of forming a team of scientific experts to evaluate each project submitted to the announced competitions, the authors propose an approach such that team members to be the most advisable to properly estimate ...
 • Lozan Victoria (CEP USM, 2013)
  În lucrare se examinează jocul bicriterial „Bătălia sexelor” [4]. Acest tip de joc poate fi văzut drept scenariu de bază pentru majoritatea relaţiilor dintre două persoane. Fiecare jucător are câte două funcţii de câştig: ...
 • Cataranciuc, Sergiu (CEP USM, 2013)
  Este definită varietatea degenerată n-dimensională şi sunt studiate unele proprietăţi ale acesteia. Varietăţile sunt considerate închise, conexe, omogene şi fără găuri. Pornind de la complexul generalizat de relaţii ...

View more