CARACTERISTICA METODELOR UTILIZATE PENTRU OBŢINEREA ÎN CULTURĂ A ALGELOR CIANOFITE

Show simple item record

dc.contributor.author Dobrojan, Sergiu
dc.contributor.author Dobrojan, Galina
dc.date.accessioned 2017-06-13T13:45:06Z
dc.date.available 2017-06-13T13:45:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation DOBROJAN, S., DOBROJAN, G. Caracteristica metodelor utilizate pentru obţinerea în cultură a algelor cianofite. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria științe reale și ale naturii: Biologie. Chimie. Revistă științifică. 2016, nr. 6(96), pp. 21-24. en
dc.identifier.issn 1814-3237
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-6-96-2016/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1196
dc.description.abstract In acest articol este abordată problema teoretic-aplicativ ă de selectare şi obţinere în cultură a algelor cianofite. Astfel, pentru a înţelege aceste metode se dă definiţia termenului de metodă pe baza studiului literaturii de specialitate şi se propun definiţii originale ale termenilor de izolare şi metode de cultivare a algelor. Totodată, este prezentată o nouă clasificare a metodelor utilizate pentru obţinerea în cultură a algelor. Sunt descrise şi exemplificate unele metode aplicate actualmente pentru obţinerea în cultură a algelor cianofite. en
dc.description.abstract The article addresses the theoretical-Practical problem se lection and obtaining culture of cyanophytes algae. Thereby for the understanding of these methods are defined term method the basis of on the literature study and proposes original definitions the terms of isolation and methods of algae cultivation. Also, is presented a new classification the methods used to obtain the algae culture. There are described and exemplified some currently applied methods for obtaining culture of cyanophytes algae.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject alge en
dc.subject metode de cultivare en
dc.subject culturi algale en
dc.subject algae en
dc.subject cultivation methods en
dc.subject algal culture en
dc.title CARACTERISTICA METODELOR UTILIZATE PENTRU OBŢINEREA ÎN CULTURĂ A ALGELOR CIANOFITE en
dc.title.alternative CHARACTERISTIC METHODS USED FOR OBTAINING IN CULTURE OF CYANOPHITE ALGAE en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context