4. Altele

4. Altele

 

Recent Submissions

  • Marin, Constantin (Editura „Epigraf”, 2002)
    Societatea civilă reprezintă expresia teoretică şi practică pregnantă a pledoariei umanităţii spre punerea în valoare a cetăţeanului în calitatea lui definitorie de autor al creaţiei sociale. Din această perspectivă ea a ...
  • Marin, Constantin (CEP USM, 2017)
    Comunicarea internaţională, exprimând şi promovând pregnant opţiunea umanităţii spre apropiere, cunoaştere şi conlucrare, asigură schimbul informaţional la scară planetară între state, entităţi şi cetăţeni. În virtutea ...
  • Țurcan, Nelly (CEP USM, 2012)
    În această lucrare se tratează mai multe probleme actuale din societatea informațională. Prima o reprezintă problematica comunicării științifice actuale din mai multe puncte de vedere: modelele de comunicare științifică ...

View more