COMPORTAMENTUL SIMULAT ŞI EXPRESIA LUI VERBALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Show simple item record

dc.contributor.author Junghietu, Elena
dc.date.accessioned 2017-06-09T08:51:31Z
dc.date.available 2017-06-09T08:51:31Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation JUNGHIETU, E. Comportamentul simulat şi expresia lui verbală în limba română. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umistice: Istorie. Filosofie. Filologie. Revistă științifică. 2016, nr.10 (10-), pp. 33-37 ISSN 1811-2668 en
dc.identifier.issn 1811-2668
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-10-100-2016/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1183
dc.description.abstract Simularea este un fenomen bazat pe reflectarea opoziţiei dintre lumea reală şi cea imaginară, iar comportamentul simulat, asumat de individ într-o situaţie concretă, este determinat de anumite intenţii ale acestuia: crearea unei impresii false despre o realitate, inducerea în eroare a persoanei vizate pentru a obţine nişte privilegii materiale sau sociale, pentru a impresiona sau pentru a amuza pe cineva. Simularea unor asemenea situaţii se realizează prin câteva tipuri de comportament: ipocrit, afectat, adulator, distractiv, fiecare având adresatul său şi scopul concret. en
dc.description.abstract Simulation is a phenomenon based on the reflection of the opposition between the real world and the imaginary, and simulated behavior assumed by the individual in a particular situation is determined by certain intentions thereof: creating a false impression about a reality, misleading the person concerned to get some material and social privileges,to impress or amuse someone. Simulating such situations is achieved through several types of behavior: hypocritical, affected flattering, fun, each having the addressee and its actual purpose.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject verbe de comportament en
dc.subject antropocentrism en
dc.subject comportament simulat en
dc.subject structură actanţială en
dc.subject behavioral verbs en
dc.subject anthropocentrism en
dc.subject semic structure en
dc.subject hypocritical behavior en
dc.title COMPORTAMENTUL SIMULAT ŞI EXPRESIA LUI VERBALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ en
dc.title.alternative VERBAL EXPRESSION OF SIMULATED BEHAVIOR IN ROMANIAN en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account