3. Materiale didactice

3. Materiale didactice

 

Recent Submissions

 • Guzun, Mihail; Gorincioi, Gheorghe (CEP USM, 2017)
  Prezenta lucrare vine în ajutorul studenților-ziariști pentru a însuși multitudinea de deprinderi profesionale necesare în viitoarea activitate practică. A fost utilizată metoda comparativă în identificarea genurilor de ...
 • Marin, Constantin (CEP USM, 2017)
  Comunicarea internațională, exprimând și promovând pregnant opțiunea umanității spre apropiere, cunoaștere și conlucrare, asigură schimbul informațional la scară planetară între state, entități și cetățeni. În virtutea ...
 • Marin, Constantin (Centrul Tehnologii Informaţionale al FJŞC, C.C.R.E. “Presa”, 1998)
  Instituţionalizarea reprezintă procesul în care se stabileşte modelul de comportament uman, acesta constând “dintr-o interacţiune socială structurală într-un cadru de valori relevante”. Prezentul studiu furnizează o ...
 • Dorogan, Valentin (CEP USM, 2017)
  Stagiile de practică la specialitatea Științe ale Comunicării constituie o etapă importantă în formarea profesională a viitorilor jurnalişti.
 • Stepanov, Georgeta; Tacu, Mariana (CEP USM, 2017)
  Stagiile de practică la specialitatea Jurnalism constituie o etapă importantă în formarea profesională a viitorilor jurnalişti.Practica de inițiere în specialitate – primul stagiu de practică realizat de către viitorii ...
 • Stepanov, Georgeta; Tacu, Mariana (CEP USM, 2017)
  Prezentul Ghid îşi propune să conceptualizeze metodologia de ela- borare, susţinere şi evaluare a tezelor de licenţă şi de master în cadrul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, specialitatea Jurnalism. Elaborat ...

View more