FOTOLUMINESCENŢA MONOCRISTALELOR GaSe INTERCALATE CU Cd DIN SOLUŢIE DE CdCl2

Show simple item record

dc.contributor.author Dmitroglo, Liliana
dc.date.accessioned 2017-05-04T12:53:35Z
dc.date.available 2017-05-04T12:53:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation DMITROGLO, L. Fotoluminescenţa monocristalelor gase intercalate cu Cd din soluţie de CdCl2. In: Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. 2015, nr. 1, pp. 11-15 en
dc.identifier.issn 1857-0437
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1148
dc.description.abstract Prin tratament termic la temperatura 753 K şi 853 K a plăcilor monocristaline de GaSe în vapori de Cd, timp de la 10 min pînă la 24 h, s-a obţinut un material compus din cristalite de CdSe şi GaSe cu dimensiuni medii de 34 nm şi, respectiv, 30 nm. În rezultatul interacţiunii atomilor de Cd cu atomii de Se, atît pe suprafaţa exterioară, cît şi la interfaţa dintre împachetările Se-Ga-Ga-Se, se formează straturi de CdSe. Cristalitele de CdSe pe suprafaţă cresc sub forma de plăci pe direcţia axei cristalografice C6. Spectrele de fotoluminescenţă (PL) la temperaturi de 78 K şi 300 K ale compozitului, conţin benzile dominante din spectrele de emisie luminescentă a componentelor compozitului GaSe şi CdSe. en
dc.description.abstract The photoluminescence of lamellar GaSe single crystals obtained by vapor phase and electrolythic intercalation from aqueous solution of CdCl2was studied. By heat treatment at 753 K and 853 K of GaSe single crystal plates in Cd vapors during from 10 min to 24 hrs a new material, composed from CdSe and GaSe crystallites with the average dimensions of 34 nm and 30 nm respectively, was obtained. As a result of Cd atoms interaction with Se atoms the CdSe layers are formed on the external surface as well at Se-Ga-Ga-Se packing external surface. Cd2++ions electrochemically intercalated do not modifyof the cristaline structure of the lamellar nanocomposite. CdSe crystallites on the surface are growing in the form of plates in the direction of C6crystallographic axis. The photoluminescence PL spectrum of the obtained from Cd vapors compoite at the te mperatures of 78 K and 300 K contains dominant bands of the luminescence emission spectrum of GaSe and CdSe composite components but the PL spectrum of the composite obtained from H2O -CdCl2solution contains the non-phononic emission bands of the indirect non-excited excitons and of the indirect localized excitons.
dc.language.iso ro en
dc.publisher Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi en
dc.subject semiconductor en
dc.subject compozit en
dc.subject spectre de fotoluminescenţă en
dc.subject band gap en
dc.subject photoluminescence PL spectra en
dc.title FOTOLUMINESCENŢA MONOCRISTALELOR GaSe INTERCALATE CU Cd DIN SOLUŢIE DE CdCl2 en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account