DECLARAREA ÎN DREPTUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rusu, Grigore
dc.contributor.author Rotundu, Edgar
dc.date.accessioned 2017-04-05T09:04:05Z
dc.date.available 2017-04-05T09:04:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation ROTUNDU, E. Declararea în dreptul vamal al Republicii Moldova: autoref. tz.de doct. în drept. Ch., 2017. 29 p. en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1133
dc.description Autoreferatul tezei de doctor în drept - Conducător știintific: dr. în drept, conf. universitar Grigore RUSU
dc.description.abstract Scopul și obiectivele tezei. Scopul general al tezei rezidă în cercetarea complexă a instituției declarării vamale prin determinarea conceptului de declarare vamală, a formelor acesteia, a procedurii de efectuare a declarării vamale de către fiecare categorie de subiecți în parte, a sistemelor informaționale utilizate la realizarea declarației electronice, precum și în formularea recomandărilor practice menite să eficientizeze operativitatea operațiunii de declarare vamală. Prin urmare, declararea vamală este supusă unei examinări teoretico-practice, accepțiunile acesteia fiind analizate prin prisma opiniilor exprimate de către doctrinarii științelor juridice. en
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject declarare electronică en
dc.subject declarație vamală en
dc.subject Organizaţia Mondială a Comerţului en
dc.subject Convenţia de la KYOTO en
dc.subject vămuire en
dc.title DECLARAREA ÎN DREPTUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account