Facultatea de Litere

Facultatea de Litere

Recent Submissions

 • Breahnă, Irina (CEP USM, 2020)
  Unitatea de traducere constituie un instrument teoretic util, în măsura în care pune în valoare elementele de input și output lingvistic, precum și mecanismele inferențiale de procesare ale acestora. Pornind de la procesele ...
 • Brăguță, Ecaterina (CEP USM, 2020)
  Nominalizarea verbală este un proces activ în limba română care se manifestă sistemic și cu regularitate. Aceste unități lexicale se caracterizează prin natura duală (verbală și nominală) la nivel morfologic, sintactic, ...
 • Ferafontov, Ana (CEP USM, 2020)
  Elementele paratextuale au un rol semnificativ în recepționarea pamfletului, influențând modul de înțelegere și inter-pretare a textului. Titlul –element paratextual-cheie – este indispensabil în înțelegerea pamfletului ...
 • Eni, Mihaela (CEP USM, 2020)
  În acest articol ne -am propus să identificăm motivul pentru care se urmărește segmentarea informațională a unui discurs. Ca subiect pentru analiză se propune a fi utilizat discursul fostului președinte al Republicii ...
 • Chiscop, Liviu (CEP USM, 2020)
  Avertismentul formulat cândva de Mircea Eliade –personalitate proeminentă a vieții literare, politice și științifice a veacului trecut, savant de renume mondial –este la fel de actual astăzi, ca și în vremea când a fost ...
 • Dementieva, Diana (2021)
  În cadrul orientărilor poststructuraliste, s-au multiplicat eforturile de a muta accentul de pe textul imanent pe procesul de comunicare literară, respectiv pe semantic și receptarea literară. De acum mai ...
 • Dementieva, Diana (2021)
  Cercetările întreprinse de Mihail Bahtin în domeniul filosofiei și teoriei literare au servit drept teren fertil pentru alte direcții de cercetare din Occident. Prin anii ’70 ai secolului trecut, Julia Kristeva reinterpretează ...
 • Grigoraș, Emilia (CEP USM, 2020)
  Autor a nu mai puţin de unsprezece romane apărute atât în perioada totalitară, cât şi în cea posttotalitară (postsovietică),pe durata a peste patru decenii şi jumătate (din 1966 până în 2012), Aureliu Busuioc este considerat, ...
 • Gabura, Carolina (CEP USM, 2020)
  In proza lirică, naratorul nu doar comunică un conținut narativ, ci, îndeosebi, se comunică, subordonând trăirilor, pasiunilor, sentimentelor sale faptul narat. Evident, naratorul homodiegetic, în puterea statutului ...
 • Rotari, Dorina (CEP USM, 2020)
  Poezia lui Andrei Ţurcanu ilustrează, dincolo de amalgamul aparent eclectic de elemente circumscrise postmodernismului (reale, mitice, livreşti, autobiografice etc.), imaginea unui creator animat de provocările ...
 • Grigoraș, Emilia (CEP USM, 2020)
  Personajul intelectual este o trăsătură definitorie a romanelor lui Aureliu Busuioc. Dar, spre deosebire de alte personaje intelectuale din creația lui George Călinescu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, ale lui Aureliu ...
 • Fonari, Victoria (CEP USM, 2020)
  Scopul acestei cercetări constă în a valorifica creaţia poetică a lui Nicolae Dabija din perspectiva imaginilor mitice şi ale personalităţilor notorii din cultura antică. Sunt selectate poezii din diferite volume care ...
 • Driga, Ina (CEP USM, 2020)
  Obiectul de cercetare al acestui articol îl reprezintă fenomenul intertextualității în discursul dramatic al lui C.Cheianu. Cercetarea noastră are intenția de a identifica formele de intertextua litate valorificate de ...
 • Creanga, Oxana (CEP USM, 2020)
  Cohesion, one of the main standards of textuality advanced by Robert de Beaugrande and Wolfgang U. Dressler, is treated in the present article as a constitutive principle of textual organization. The study aims at identifying ...
 • Chiscop, Liviu (CEP USM, 2020)
  Deși unii autori, atunci când vorbesc despre hermeneutică, o numesc știința interpretării, iar alții preferă să-i spună arta interpretării, noi considerăm că hermeneutica este mai curând o tehnică sau, mai bine ...
 • Calaraș, Svetlana (CEP USM, 2020)
  Calcul lingvistic este un fenomen la fel de frecvent întâlnit în textul nespecializat ca și în cel specializat. Calcul lingvistic reprezintă elementele morfologice ale unui termen sau cuvinte întregi din sursă traduse ...
 • Soisun, Raluca Miruna (CEP USM, 2020)
  Cercetările actuale examinează identitatea persoanei „individ al speciei umane, om considerat în totalitatea însușirilor fizice și psihice, ființă omenească, ins”, raportând -o la alteritate. Cuvântul „persoană” este un ...
 • Lopatiuc, Alina (CEP USM, 2020)
  Politica a prezentat mereu un interes sporit pentru societate. Oamenii întotdeauna au construit negocieri și conflicte în jurul politicii. Iar între negocieri și conflict este poziționată undeva politica, ca o constantă a ...
 • Breahnă, Irina (CEP USM, 2020)
  Analiza lingvistică modernă a eșuat în tentativele sale de a aborda timpul anume prin limitarea semnificativă a valențe -lor semantice ale timpurilor verbale. Această stare a lucrurilor a cauzat revenirea la teoriile ...
 • Barcaru, Victoria (CEP USM, 2020)
  Articolul de față vizează rolul paradigmei antropocentriste în organizarea și procesarea informației ontice, orientând lingvistica modernă spre noi direcții de cercetare. Plecând de la definiția saussuriană a comunicării ...

View more