MODELAREA ADAPTIV-PARAMETRICĂ A UNOR SISTEME FIZICE COMPLEXE

Show simple item record

dc.contributor.author Ciobu, Victor
dc.date.accessioned 2017-02-17T12:57:07Z
dc.date.available 2017-02-17T12:57:07Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation CIOBU, V. Modelarea adaptiv-parametrică a unor sisteme fizice complexe: autoref. tezei de dr. în șt. fiz. Ch., 2016. 30 p. en
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1078
dc.description Autoref. tz. doctor în șt. fizice - Conducător științific: Dr. hab. în șt. fizico-mat.,conf. universitar Florentin PLADI; prof. universitar doctor în tehnică Gh. CĂPĂȚINĂ; conf. universitar, doctor în șt. fizico-mat. Viorel ENACHI en
dc.description.abstract Actualitatea temei investigate. Scopul urmărit de cercetarea aplicativă din științele naturale și inginerești, care este inter- sau pluridisciplinară, rezidă în dezvoltarea de noi aplicații software în activitatea umană, pe baza cunoașterii științifice din cercetarea fundamentală [1–4]. Modelarea proceselor permite și stabilirea relațiilor de proiectare a sistemelor complexe și a diverselor tehnologii. În teză autorul și-a propus să contribuie la dezvoltarea unor aspecte teoretice şi aplicative de modelare a proceselor fizice pe calculator prin elaborarea aplicației adaptive pentru asistența rezolvării problemelor din două domenii de cercetare. en
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject fullerene en
dc.subject ioni de pământuri rare en
dc.subject interacţiune electron-vibrațională en
dc.subject modelare en
dc.subject aplicație adaptivă en
dc.subject interacţiune electron-fononică en
dc.title MODELAREA ADAPTIV-PARAMETRICĂ A UNOR SISTEME FIZICE COMPLEXE en
dc.type Thesis en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account