ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVELURILE LICENŢĂ ŞI MASTERAT: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE

Show simple item record

dc.contributor.author Goraș-Postică, Viorica
dc.date.accessioned 2017-02-13T13:11:20Z
dc.date.available 2017-02-13T13:11:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation GORAȘ-POSTICĂ, V. Asigurarea continuităţii studiilor universitare la nivelurile licenţă şi masterat: realităţi şi perspective. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale educației: Pedagogie. Psihologie. Revistă științifică. 2016, nr. 5(95), pp. 47 - 53 en
dc.identifier.issn 1857-2103
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-5-95-2016/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1067
dc.description.abstract La nivel metodologic, a fost realizatăo analiză cantitativă şi calitativă a răspunsurilor la un chestionar oferit recent unui eşantion din 41 de studenţi din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, în scopul evaluării situaţiei existente, cu evidenţierea măsurii în care s-a resimţit continuitatea şi a factorilor care au favorizat succesul sau insuccesul studiilor de master aici şi acum. Acestea au fost raportate la rezultatele ultimilor studii sociologice în domeniu, dar şi la exegezele specialiştilor din lucrările pedagogice de referinţă. en
dc.description.abstract At methodological level, we analyzed quantitative and qualitative responses to a questionnaire recently offered to 41 students of the State University of Moldova in order to assess suit the existing situation, highlighting the extent to which perceived continuity and factors that favored success or failure of master studies here and now. These results were reported at recent sociological studies analysis in the field, but also at interpretations of pedagogical specialists from reference works.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject licenţă en
dc.subject master en
dc.subject studii universitare en
dc.subject proces de învăţământ en
dc.subject profesori universitari en
dc.subject educational process en
dc.subject professors en
dc.subject university students. en
dc.title ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVELURILE LICENŢĂ ŞI MASTERAT: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE en
dc.title.alternative THE ENSURANCE OF CONTINUITY OF TH E HIGHER EDUCATION AT THE LEVELS OF UNIVERSITY AND MASTER DEGREES : REALITIES AND PERSPECTIVES en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account