POSIBILITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI UTILIZARE A PRACTICII CONTROLULUI FINANCIAR-FISCAL ÎN CONDIŢIILE REPUBLICII MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.author Caprian, Iulia
dc.contributor.author Doga-Mîrzac, Mariana
dc.date.accessioned 2017-01-11T12:53:11Z
dc.date.available 2017-01-11T12:53:11Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation CCAPRIAN, Iu., DOGA-MÎRZAC, M.Posibilităţi de organizare şi utilizare a practicii controlului financiar-fiscal în condiţiile Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe exacte și economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică. 2016, nr. 2 (92), pp. 123-1271. en
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-2-92-2016/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1029
dc.description.abstract Importanţa deosebită a controlului financiar-fiscal este determinată de faptul că acesta este exercitat în virtutea dreptului pe care societatea îl are de a-şi apăra interesele fundamentale. Asigurarea resurselor financiare necesare statului se realizează prin sistemul fiscal, respectiv prin cele două funcţii principale ale acestuia: funcţia socială şi funcţia de control. Controlul financiar-fiscal, prin pârghiile oferite de sistemul fiscal sub forma impozitelor şi taxelor, penetreaz activităţile agentului economic, stabilind modul în care acesta respectă legalitatea şi dacă desfăşoară o activitate economică eficientă. en
dc.description.abstract The particular importance of the financial and fiscal control is determined by the fact that it is exercised under the right of the society to protect its fundamental interests. The insurance of financial resources for the state`s needs is accomplished by the fiscal system, respectively by its two main functions: social function , and control function. Based on the leverorges offered by the fiscal system in the form of taxes and duties, the financial and fiscal control penetrates the activities of the economic agent, identifying the way in which this one respects the law and if it has an economic efficient activity.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject control fiscal en
dc.subject administrare fiscală en
dc.subject evaziune fiscală en
dc.subject impozit en
dc.subject fiscal control en
dc.subject tax administration en
dc.title POSIBILITĂŢI DE ORGANIZARE ŞI UTILIZARE A PRACTICII CONTROLULUI FINANCIAR-FISCAL ÎN CONDIŢIILE REPUBLICII MOLDOVA en
dc.title.alternative OPPORTUNITIES TO ORGANIZE AND TO USE OF THE FINANCIAL AND FISCAL CONTROL`S PRACTICE IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account