ASPECTE PRIVIND PRELEVĂRILE DIN IMPOZITE INDIRECTE ÎN BUGETUL DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

Show simple item record

dc.contributor.author Castraveț, Lucia
dc.contributor.author Rogaci, Eujenia
dc.date.accessioned 2017-01-10T11:56:39Z
dc.date.available 2017-01-10T11:56:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation CASTRAVEȚ, L., ROGACI, E. Aspecte privind prelevările din impozite indirecte în bugetul de stat al Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe exacte și economice: Matematică. Informatică. Fizică. Economie. Revistă științifică. 2016, nr. 2 (92), pp. 67-75. en
dc.identifier.issn 1857-2073
dc.identifier.uri http://studiamsu.eu/nr-2-92-2016/
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1026
dc.description.abstract Impozitele reprezintă instrumente cu caracter istoric şi cu intervenţii asupra sferei economico-sociale, fiind mereu un mijloc tradiţional de formare a veniturilor statului. Acestea reprezintă cea mai importantă resursă financiară a statului şi cea mai veche, pe fondul apariţiei veniturilor publice. În rândul acestora cele mai răspândite sunt impozitele indirecte. Astfel, prelevarea cu caracter obligatoriu, definitiv, pecuniar, fără contraprestaţie directă şi imediată, stabilită conform legii, realizată de către stat sau administraţiile locale, constituie una dintre sursele importante de finanţare a cheltuielilor publice şi joacă un rol semnificativ în cadrul bugetului de stat al Republicii Moldova. Acestea reprezintă o sursă considerabilă de venituri necesare statului pentru exercitarea funcţiilor sale. Mai mult decât atât, impozitele indirecte reprezintă sursa fundamentală de generare a veniturilor pentru bugetul de stat al R.Moldova, indiferent de situaţia economică actuală, constând din acumulări de TVA, accize şi taxe vamale. en
dc.description.abstract Taxes are historical instruments and interventions on the economic and social sphere, always a traditional means of income state. These are the most importa nt resource of the state financially a nd oldest amid the emergence revenue. Among them are the most widespread indirect taxes. Thus , taking binding definitive pe cuniary without direct and immediate consideration, determined by law made by the st ate or local governments, is one of the major sources of financing public expenditure and plays a significant role in th e state budget of the Republic of Moldova, as they represent a considerable source of revenue needed by the state to perform its functions. Moreover, indirect taxes are the fundamental source of revenue generation for the Moldovan state budget regardless of the current economic situation, consisting of accumulation of VAT, excise and customs duties.
dc.language.iso ro en
dc.publisher CEP USM en
dc.subject buget de stat en
dc.subject venituri fiscale en
dc.subject impozite indirecte en
dc.subject taxă pe valoarea adăugată en
dc.subject accize en
dc.subject taxe vamale en
dc.title ASPECTE PRIVIND PRELEVĂRILE DIN IMPOZITE INDIRECTE ÎN BUGETUL DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA en
dc.title.alternative ASPECTS OF LEVYING OF INDIRECT TAXES IN THE STATE BUDGET OF REPUBLIC OF MOLDOVA en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account