IMPACTUL POLUĂRII ASUPRA SĂNĂTĂŢII

Show simple item record

dc.contributor.author Aşevschi, Valentin
dc.contributor.author Crivoi, Aurelia
dc.contributor.author Chiriţa, Elena
dc.contributor.author Bacalov, Iurie
dc.contributor.author Para, Iulian
dc.contributor.author Mărjineanu, Ana
dc.contributor.author Rotaru, Ana
dc.contributor.author Slivciuc, Rada
dc.contributor.author Bacalov, Irina
dc.contributor.author Avasiloae, Irina
dc.contributor.author Cojocari, Lidia
dc.contributor.author Casco, Doina
dc.contributor.author Prodan, Maria
dc.contributor.author Ahmed Abu, Zaiton
dc.date.accessioned 2016-12-13T17:03:54Z
dc.date.available 2016-12-13T17:03:54Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation AŞEVSCHI, Valentin, CRIVOI, Aurelia, CHIRIŢA, Elena et al. Impactul poluării asupra sănătăţii. In: Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. 2014, nr. 10, pp. 217-227. en
dc.identifier.issn 1857-3517
dc.identifier.uri http://dspace.usm.md:8080/xmlui/handle/123456789/1001
dc.description.abstract Sănătatea omului se formează sub influenţa factorilor interdependenţi naturali şi social-economici. Aceştia sunt apa, aerul, solul, factorii climaterici, precum şi condiţiile de muncă, alimentare, de trai. Influenţa factorilor naturali şi sociali este interconectată, adică dezvoltarea industriei, transportului, oraşelor exercită influenţă asupra componentelor naturale ale apei, aerului, solului, iar factorii naturali se răsfrâng asupra caracterului alimentării şi condiţiilor de viaţă a populaţiei, asupra dezvoltării industriei, alegerea locului de trai etc. en
dc.description.abstract Human health is formed under the influence of natural and socio-economic interdependent factors. They comprise water, air, soil, climatic factors, working conditions, food and living. The influence of natural and social factors is interconnected, i.e. the development of industry, transport, cities exerts the influence upon natural components of water, air and soil, whereas natural factors have an impact on the character of alimentation and living conditions of the population, on the development of industry, choice of residence.
dc.language.iso ro en
dc.subject ecologie umană en
dc.subject mediu en
dc.subject poluare en
dc.subject sănătate en
dc.subject Orhei en
dc.title IMPACTUL POLUĂRII ASUPRA SĂNĂTĂŢII en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context