Browsing by Author "Caprian, Iulia"

Browsing by Author "Caprian, Iulia"

Sort by: Order: Results:

 • Caprian, Iulia (CEP USM, 2018)
  Studiul realizat în problematica conceptuală a controlling-ului ne-a persmis să identificăm particularitățile acestuia ca instrument util al managerilor financiari. Pentru cercetare au fost aplicate metodele: monografică, ...
 • Caprian, Iulia; Covalschi, Tatiana; Ulian, Ecaterina (CEP USM, 2014)
  În pofida eforturilor depuse de unii oameni de ştiinţă pentru descoperirea primelor operaţiuni de asigurări şi reasigurări, acestea nu au putut fi identificate cu precizie. Totuşi, în urma unor îndelungi căutări au fost ...
 • Caprian, Iulia (CEP USM, 2016)
  Nu există o definiţie unică a gestionării riscului. Acesta poate fi expus în termeni generali ca „aplicaţie a principiilor de adoptare a deciziilor pentru o problemă particular ă de risc” sau ca „minimizare a costului ...
 • Caprian, Iulia; Bîtlan, Anastasia (CEP USM, 2015)
  Auditul performanţei se concentrează pe determinarea faptului dacă activităţile, proiectele / programele / procesele se desfăşoară conform principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii şi dacă mai este loc pentru ...
 • Caprian, Iulia (CEP USM, 2017)
  Asigurările au apărut și s-au constituit având ca scop final satisfacerea necesităților omului, a cerințelor sale con­știentizate de protejare prin asigurare de acțiunea diverselor evenimente aleatorii. Prin asigurare se ...
 • Caprian, Iulia (CEP USM, 2016)
  Necesitatea controlului este determinată în mare măsură de actori cum sunt: asiguraţii, acţionarii, salariaţii, instituţiile statului, partenerii de afaceri şi investitorii, care au nevoie de cunoaşterea fenomenului şi de ...
 • Caprian, Iulia; Covali, Olga; Buzilă, Liliana (CEP USM, 2019)
  În literatura de specialitate privind reglementarea, „conformitatea” se concentrează pe populațiile țintă ale reglementării, pe măsura în care ele respectă regulamentul și pe motivele pentru care o fac. Diferite componente ...
 • Caprian, Iulia; Popușoi, Rodica (CEP USM, 2017)
  În articol ne propunem să descriem evoluția și esența sistemului de controlling ca metodă de control și tehnică de management , cu scopul de a identifica avantajele din utilizarea ulterioară a acestora în cadrul entității ...
 • Caprian, Iulia; Djugostran, Anastasia (CEP USM, 2014)
  Controlul fiscal este o politică economică prin care guvernul intenţionează să evite deficitul de cheltuieli [5, p.89]. Pentru a exercita controlul fiscal, guvernul nu cheltuie mai mult decât poate să acumuleze în aceeaşi ...
 • Caprian, Iulia; Covali, Olga (CEP USM, 2017)
  Este examinat aspectul metodologic al controlului intern ca funcție a gestiunii finanţelor corporative. Este propusă o metodă de identificare a fraudelor financiare, sunt enumerate prioritățile controlului financiar de la ...
 • Caprian, Iulia; Covali, Olga; Popuşoi, Rodica (CEP USM, 2018)
  Documentele primare contabile sunt o sursă de informație în baza cărora se pot depista supraconsumurile, economiile sau rezervele legate de anumite operațiuni economice, precum și respectarea normelor legale, sau, din ...
 • Caprian, Iulia; Enache, Marcela (CEP USM, 2019)
  Pe parcursul unui an, există milioane de cereri de asigurări de sănătate depuse la companiile de asigurare, care ajută la prestarea serviciilor medicale mai accesibile. Un mic procent din aceste milioane de polițe de ...
 • Caprian, Iulia; Popușoi, Rodica (CEP USM, 2018)
  În lucrare se propune un sistem de indicatori ai obiectivelor controllingului în susținerea conducerii interne. În cadrul controllingului integrat în activitatea managerului funcțiile de controlling sunt preluate integral ...
 • Caprian, Iulia; Caprian, Iurii (CEP USM, 2016)
  In articol sunt specificate un şir de probleme, soluţiile cărora pot fi puse la baza tarifelor pentru serviciile sociale prestate de către structuri actuare; se face o încercare de a folosi lanţurile Marcov pentru ...
 • Ulian, Galina; Caprian, Iulia; Maximilian, Silvestru; Caprian, Iurie (CEP USM, 2014)
  Orice economie poate realiza o dezvoltare sustenabilă numai în cazul dacă ceastaeconomia) se bazează pe cunoştinţe. Competitivitatea cunoştinţelor poate fi cuantificată doar princompetitivitatea economiilor. Prezenţa unui ...
 • Caprian, Iulia (CEP USM, 2014)
  Asigurarea CARGO a transportului internaţional de încărcături este un tip de asigurare care necesită reglementare strictă atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional, conducându-se după acte, convenţii, legi ...
 • Ulian, Galina; Caprian, Iulia; Maximilian, Silvestru; Caprian, Iurie (CEP USM, 2014)
  Dezvoltarea sustenabilă a tuturor activităţilor umane, inclusiv a activităţilor economice, ecologice, poate fi realizatănumai dacă tehnologiile computerizate, pregătirea intelectuală a omului, interacţiunile HUMAN-COMPUTER, ...
 • Caprian, Iulia; Doga-Mîrzac, Mariana (CEP USM, 2016)
  Importanţa deosebită a controlului financiar-fiscal este determinată de faptul că acesta este exercitat în virtutea dreptului pe care societatea îl are de a-şi apăra interesele fundamentale. Asigurarea resurselor financiare ...
 • Ulian, Galina; Caprian, Iulia (National Institute for Economic Research, 2013)
  Economia tenebră este ”umbra” economiei reale cu proprietăţi elastice: poate fi mare, mică (dar nu zero) în dependenţă de specificul ţării, a guvernanţilor, de politicile economice, juridice. De regulă, ...
 • Caprian, Iulia; Caprian, Iurie (National Institute for Economic Research, 2015)
  Fiscal control is a form of state financial control bodies from the Ministry of Finance, the instrument we have available to public authorities for monitoring and determining the methods and techniques ...