Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Fomin, V.M. (2018)
  The use of nontrivial geometry and topology for effective tailoring physical properties of diversified quantum fields in novel micro - and nanostructures is one of the most appealing avenues in modern ...
 • Coca, Carmen Elena; Ulian, Galina; Faida, Rodica Elena (Danubius University, 2014)
  State budget is considered to be the instrument of achieving social and economic objectives, with the ability to mediate its subsidies and tax incentives. Lack of funds, which are part of budget income, leads to incapacity ...
 • Trofim, Alina; Donţu, Natalia; Gheorhiţa, Cristina; Şalaru, Victor (CEP USM, 2013)
  The most part of territory of the Republic Moldova is covered by agro-ecosystems in which the algae play a fundamental role as they are considered indicators of soil quality. Soil samples were taken from different regions ...
 • Ungureanu, Valeriu (Academy of Sciences of Moldova, 2016)
  We consider pseudo-simultaneous normal form games — strategic games with rules violated by information leaks and simultaneity corruption. We provide classification and construction of a game taxonomy based on applicable ...
 • Gil, Miri (CEP USM, 2014)
  In the context of implementation of new reforms and strategies in the education system researchers agree that students will achieve the best and most effective outcome when teachers work together, learn together, and ...
 • Prilepov, V.; Gasin, P.; Chirita, A.; Midoni, V.; Spoiala, D.; Ketrush, P. (2014)
  The peculiarities of vanadium and its oxides based nanocomposite structures fabrication are brought in this paper. The selected fabrication technological conditions allow creating a V2O5 based dielectric matrix in which ...
 • Buga, Larisa (CEP USM, 2016)
  Scopul tezei rezidă în studierea unor particularităţi ale legii penale si ale legiferării penale în vederea argumentării necesităţii recunoasterii si dezvoltării tehnicii legislative penale ca ramură distinctă a tehnicii ...
 • Buga, Larisa (CEP USM, 2016)
  Scopul si obiectivele tezei. Scopul tezei de doctorat rezidă în studierea particularităţilor legii penale si ale legiferării penale în vederea fundamentării stiinţifice si dezvoltării tehnicii legislative-penale ca domeniu ...
 • Mîrzac, Laura (CEP USM, 2016)
  În acest articol ne-am propus să efectuăm o analizăa romanului consacratului scriitor spaniol Camilo José Cela „La colmena” (1951), atenţia principalăfiind centratăasupra mai multor inovaţii de ordin formal, caracteristice ...
 • Lupuşor, Alexandru (CEP USM, 2015)
  În articol este analizat statutul epistemic al antropologiei religiei ridicat pe explicarea şi interpretarea formelor de experienţă religioasă. Abordările hermeneutice şi fenomenologice sunt descrise ca ...
 • Ciobanu, Igor; Nedelcu, Narciza (CEP USM, 2016)
  Fiind obiectul mai multor investigaţii ştiinţifice şi obiectul de studiu al diferitelor domenii de cercetare, în articolul de faţă ne-am propus să stabilim temeiurile raţionale ale legăturii cauzale în dreptul penal sau, ...
 • Potlog, Tamara; Dobromir, Marius; Duca, Dumitru (Elsevier, 2015)
  Zinc telluride (ZnTe) thin films were sublimated on a glass substrate using closed space sublimation (CSS) technique. The influence of the substrate temperature on the physical properties is studied. The deposited films ...
 • Breahnă, Irina (CEP USM, 2018)
  Exercițiile de versiune unde limba sursă este franceza demonstrează o varietate importantă în alegerea echivalențelor temporale. Această observație a condiționat o primă incursiune în domeniul conotațiilor temporale în ...
 • Pădure, Drăgălin; Manea, Vladislav (CEP USM, 2018)
  In acest articol sunt sintetizate recentele viziuni și concluzii referitoare la regulile tehnicii legislative operate în materia revizuirii și adaptării normelor juridico-penale, sunt scoase în evidență viziuinile progresive ...
 • Ștefaniuc, Olga; Bumbac, Daniela (CEP USM, 2017)
  Industria factoringului european poate fi considerată o istorie de succes. Ea oferă în primul rând capital de lucru pentru dezvoltarea afacerilor care mișcă înainte economia Europei. La moment, piața factoringului în ...
 • Dodul, Dumitru (CEP USM, 2012)
  Constituirea unor grupuri mai largi decât cele naţionale necesită şi constituirea unor noi ideologii, care să le satisfacă. Statul naţional, ce se considera absolut suveran, devine „prea mic” pentru ...
 • Negru, Andrei (CEP USM, 2018)
  Formatul materialululi didactic respectiv la disciplina Teoria Generală a Dreptului și Statului este unul special, orientat spre informarea studentului de la Ciclul Licență cu principalele elemente ale fenomenului juridic ...
 • Chira, Aliona (CEP USM, 2019)
  Dezvoltarea domeniului de cercetare socială a fost influențată de aplicarea unor noi modele de abordare a fenomenelor sociale, în special cu referire la abordarea calitativă. În acest traseu se înscrie și teoria întemeiată, ...
 • Lozan Victoria (CEP USM, 2013)
  În lucrare se examinează jocul bicriterial „Bătălia sexelor” [4]. Acest tip de joc poate fi văzut drept scenariu de bază pentru majoritatea relaţiilor dintre două persoane. Fiecare jucător are câte două funcţii de câştig: ...
 • Rotaru, Veronica (CEP USM, 2018)
  Suportul de curs Teoria negocierilor diplomatice reprezintă un studiu cu caracter teoretic, metodologic și aplicativ, menit să completeze cunoştinţele studenţilor cu abordări conceptuale şi exemple practice privind ...