Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Novitchi, Ghenadie; Costes, Jean-Pierre; Popovschi, Lilia; Shova, Sergiu; Gulea, Aurelian (Academia de Știinițe a Moldovei, 2006)
  The magnetic susceptibility (χT) of an unusual dissymmetric binuclear manganese corboxylate complex has been measured from 2 to 300K. The magnetic data which have been fted with help of the Heisenberg Dirac Van Vleck ...
 • Novitchi, Ghenadie; Costes, Jean-Pierre; Popovschi, Lilia; Shova, Sergiu; Gulea, Aurelian (Institute of Chemistry of ASM, 2006)
  The magnetic susceptibility (χT) of an unusual dissymmetric binuclear manganese corboxylate complex has been measured from 2 to 300K. The magnetic data which have been fitted with help of the Heisenberg Dirac Van Vleck ...
 • Secu, Mihail (CEP USM, 2015)
  Au fost scoşi în evidenţă compuşi coordinativi ai manganului(III) cu liganzi tip Salen ce posedă proprietăţi de magneţi moleculari (SMM) sau lanţuri magnetice (SCM). A fost relatat principiul de asamblare a bis(salicili ...
 • Baheej, Kassem (CEP USM, 2014)
  This article puts into discussion the issue of males and females differences in learning a second language. Our experience throughout many years showed the advancement of females in achieve ments over males. Girls got ...
 • Cojocaru, Maria; Rotaru, Lilia (CEP USM, 2014)
  Scopul de bază al administrării fiscale este colectarea sumei corecte a impozitelor datorate bugetului public cu minimum de cheltuieli atât pentru administraţie, cât şi pentru contribuabili. Organizarea corectă a administrării ...
 • Peru-Balan, Aurelia (CEP USM, 2017)
  Scopul lucrării: reconceptualizare a PR-ului politic în contextul societăţii moderne comu-nicaţionale, care să aibă ca finalitate a cercetării o deducţie asupra complexităţii managementului PR-ului politic în campaniile electorale
 • Crivoi, Aurelia; Aşevschi, Valentin; Bacalov, Iurie; Chiriţa, Elena; Ilieş, Ana; Cojocari, Lidia (2016)
  Stresul nu este o boală în sine, dar, dacă este intensă şi de durată, poate duce la probleme de sănătate mintală şi fizică. Presiunea de stres poate îmbunătăţi performanţa şi oferi o anumită satisfacţie în muncă, atingerea ...
 • Reaboi, Viorica (CEP USM, 2017)
  Managementul timpului reprezintă totalitatea activităților prin care etapele din proiect sunt finalizate conform graficului: definirea, ordonarea, estimarea duratelor, planificarea, urmărirea și controlul. Managementul ...
 • Arseni, Alexandru; Vieru, Grigore (2017)
  This scientific article is devoted to all aspects that pertain to the representative mandate of a parliamentary state. The representative mandate is a politico-judicial endowment of power gained through a ballot of the ...
 • Pravițchi, Galina; Belenciuc, Xenia (CEP USM, 2017)
  Autostigmatizarea legată de virusul imunodeficienţei umane este un set de judecăţi negative cu privire la propria persoană ca urmare a sentimentului de ruşine, inutilitate şi autoculpabilizare, care afectează accesul la ...
 • Țărnă, Dina (CEP USM, 2017)
  În contextul sociocultural curent, în care decizia apartenenței religioase e subiect al alegerii personale, identitatea religioasă pare a fi mai instabilă ca niciodată. Majoritatea cercetărilor psihosociologice s-au axat ...
 • Tarnovschi, Ana (CEP USM, 2016)
  Odată cu apariţia maladiei, mai ales în cazurile în care aceasta este de durată sau se exprimă cu brutalitate la nivelul subiectivităţii individului, acesta anticipează o serie de ameninţări la adresa integrităţii şi/sau ...
 • Șaitan, Viorica (CEP USM, 2017)
  Una dintre preocupările constante ale cercetărilor organizaționale recente este legată de investigarea problematicii privind conflictul muncă-familie, ce apare ca urmare a incapacității persoanei de a integra în mod optim ...
 • Reniță, Gheorghe (CEP USM, 2017)
  În prezentul demers științific ne propunem să oferim răspuns la întrebareacu care el se deschide: manipularea unui eveniment șipariurile aranjate (art.2421 și 2422 din Codul penal al Republicii Moldova(CP ...
 • Șchiopu, Constantin (2016)
 • Mosneaga, Valeriu (2017)
  The analyses, findings, interpretions and conclusions expressed in this publication are those of the author and not necessarily reflect the opinions of the International Organization for Migration (IOM) and project partners. ...
 • Solcan, Alexandru (2012)
  Acest curs urmăreşte iniţierea studenţilor în instrumentarul conceptual si problematica analizei si evaluării mecanismelor sociale care fundamentează opţiunile populaţiei pentru anumite teme, idei sau proiecte politice si ...
 • Tabarcea, Ala; Buzdugan, Adriana (2017)
  Această lucrare este destinată studierii în cadrul specialității „Marketing și Logistică”, fiind stucturată în 10 unități de conținut, prezentate logic, suplinite cu material metodologic și didactic. Sunt specificate ...
 • Paiu, Mihai; Repida, Tatiana (CEP USM, 2014)
  În articol sunt abordate avantajele şi beneficiile implementării marketingului educaţional în universităţi ca parte componentăşi absolut necesară a managementului strategic în contextul reformei sistemului de învăţământ ...
 • Marin, Constantin (Biblioteca Științifică Centrală „A.Lupan” (Institut) a AȘM, 2016)
  Mass-media reprezintă un atribut indispensabil al societăţii contemporane a Republicii Moldova. Vectorul general al evoluţiei lor cantitative sugerează că Moldova gravitează spre categoria ţărilor cu un nivel mediu de ...