DSpace Home

DSpace - Institutional Repository of Moldova State University

Represent an electronic archive that accumulates, deposits and distributes the research of the University's academic community. It also provides a sustainable, permanent and reliable access to the mentioned resources.

Reprezinta o arhiva electronica care acumuleaza, depoziteaza si distribuie cercetarile comunitatii academice a Universitatii. Aceasta ofera, de asemenea, un acces durabil, permanent si de incredere la resursele mentionate.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Taraburcă, Emilia (CEP USM, 2018)
  Literatura universală din secolele XVII-XVIII este una dintre disciplinele fundamentale care asigură pregătirea profesională a studenților ciclului I, Licență, specialitățile Limba engleză și franceză; Limba germană și ...
 • Турко, Tatiana (CEP USM, 2018)
  Сравнительная политика представляет собой научную дисциплину, в центре внимания которой находится изучение политических институтов и их функционирования в различных условиях. В ходе освоения предмета изучаются теоретические ...
 • Manoli, Adela (CEP USM, 2018)
  Lexicologia limbii române este un curs fundamental, alături de fonetică, morfologie şi sintaxă, având drept obiectiv general pregătirea viitorilor filologi în domeniul limbii române literare contemporane. Acest curs este ...
 • Bacalov, Iurie (CEP USM, 2018)
  Atunci când porniţi în căutarea plantelor medicinale aduceţi, de fapt, un serviciu enorm sănătăţii dumneavoastră. În primul rând, faceţi mişcare îndreptându- vă dinspre centrele populate, de pe străzile intens circulate ...
 • Budurina-Goreacii, Carolina (CEP USM, 2018)
  Scopul şi obiectivele lucrării. În țara noastră, tema abordată este importantă prin faptul că instituţiile societăţii civile tot mai mult prezintă interes de a participa la procesul decizional. Totodată, acestea desfăşoară ...

View more